:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Ištrauka iš konferencijos apie Visatos kildinimą iš šūdo

Kas yra ŠŪDAS?..

ooo... Tai itin gilus ir sudėtingas klausimas... Toks gana filosofinis... Kas gi tas šūdas yra??... Manyčiau, kad tai yra visa ko esmė, kas paneigia iki šiol nusistovėjusią realybės egzistavimo suvokimo prasmę...
t.y. kaip buvo manyta ankščiau, jog prieš Žodį BLET buvo Baitas, prieš tai Bitas, dar prieš tai buvo Riaugas, o prieš pastarąjį buvo CHAOSAS. O pasirodo, jog pats pirmiausias vistik buvo ŠŪDAS!!! Šūdas ir buvo visa ko pradžia, tartum visatos įsčios... Visas pirmapradis CHAOSAS buvo vien tik iš šūdo, nes tik ŠŪDAS ir tegali sudaryti gryną, tyrą, vientisą CHAOSĄ... Juk galų gale tik ŠŪDAS ėmė keistis nuo pat savo užgimimo, genezės laikotarpio, tobulėjo, transformavosi, kol šventoji Substancija pajėgė skleisti GĖRĮ ir BLOGĮ, kurie verpetais ėmė sklisti besisukdami išorine kryptimi, formuodami tam tikras Šūdinas spiralės šakas ir vijas. Blogis palaipsniui atsiskyrė nuo pradinio progniužulo [kitaip – prošūdžio] ir tapo Vėmalais, Myžalais ir kitu Brudu, iš kurių išsivystė Paralelinės BLOGIO ir X, bei 0 juodosios visatos... na o iš GĖRIO toliau skyrėsi dieviškoji šūdų substancija... vyko metafizinės metamorfozės, kurių metu ir ėmė skirtis tik pirmosios Riaugų užuomazgos, atskiri branduoliai... Jie ėmė suktis ir pritraukti vienas kitą, dėl ko sukimasis vis greitėjo, didesni gniužulai ir kiti kosminiai šūdukai traukė vienas kitą, formavosi didžiulis Šūdadebesis aplink pagrindinį Smarvės ir Gravitacijos CHAOSO centrą. Galų gale net susidariusi trauka nesugebėjo išlaikyti viršutiniųjų ŠŪDO sluoksnių aplink Centrinį CHAOSO/Riaugo branduolį ir, kardinaliai pasikeitus visai pirminio ŠŪDO struktūrai, įvyko jau visiems žinomas Didysis Šūdo Sprogimas, arba kitaip – Išsitaškymas... kursai ir suformavo dabar mums suvokiamą Visatą su visais jos Šūdukais ir kitais šalutiniais produktais...
Taigi šiais laikais dar daug kur aptinkamas ŠŪDAS, nors jau tikrai ne toks pirmapradis, nes išvydę ar užuodę Pirmapradžio ŠŪDO mes tiesiog nustotume egzistuoti, nes mūsų protas to neapimtų ir neįstengtų suvokti... taigi branginkime tuos paprastuosius šūdus, kuriais mes galime tik džiaugtis ir tenkintis, tausokime juos ir gerbkime....
Nors, kita vertus, daugelio kolegų prelegentų nuomone, Vėmalai ir Myžalai tėra tik iliuzija, pasakaitės, kurias vargšai tamsūs žmogeliai patys sau seka ir bando įrodyti, kad tik nugyventų savo menkus gyvenimėlius nerėkdami ir nesikankindami, nesigilindami į mūsų egzistencijos esmę ir pasaulio suvokimą. Tuomet iš to juk ir seka, jog galų gale belieka vienintelis visiems suvokiamas ir suprantamas ŠŪDAS, kurį jau yra priimtiniau analizuoti ir tirti. O paneigus pačią ŠŪDO esmę, visa realybė subyrės į šipulius, balta taps juoda, o būtis – tuštuma visiems laikams... ir tuomet visas mūsų suvokiamas pasaulis žus...
Taigi, link ko aš ir suku!!!!... jeigu mes suvoksime, kas yra ŠŪDAS, tuomet suvoksime, ir kas mes tokie, kodėl mes čia... kokia viso to prasmė ir tikslas... ŠŪDAS yra visa ko esmė, juo turime sekti, jo turime siekti... pajuskit ŠŪDą savyje ir būsit išlaisvinti, amariukai mano.... atminkit, jog galų gale viskas pasaulyje yra ŠŪDAI, išskyrus MYŽALUS.....
Taigi, tebūnie šūdai su jumis!!!!!!!!!!!.......

Svarbiausias mano patarimas būtų toks: bandykite po truputį suvokti, gilintis į ŠŪDĄ... lieskit jį... lyžčiokit... uoskit... neskubėdami, po truputį, kad galėtumėt apdoroti patiriamus pojūčius, apdoroti informaciją... Pažinsite Šūdą – pažinsite Save...
Sėkmės tobulėjant.....

[gerb. kolega prelegentas doc. Alfoncas Šūdmalis]

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos