:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Abonentinio šūdų mokesčio projektas

      Mieli draugai, šiandieninė krizinė situacija mūsų visos valstybės šiknoms neapsakomai reikalauja naujų šūdinų biudžeto pajamų, t.y. naujo apmokestinamojo objekto... Kodėl gi neapmokestinus išeinamųjų angų? Tai būtų tarsi mažas muitas organinio produkto (fekalijos) patekimui į saulės šviesą: jei šiki, vadinasi ir ėdi, o jei ėdi, tai dar turi už ką!!! Tavo malonumų komplektas, vainikuojamas įvairių formų ir turinio šūdais, be abejonės, paliečia valstybės (savivaldybės) išskirtinę nuosavybės teisę į žemės gelmes.
      Šio naujo instituto įgyvendinimui kiekviename klozete įmontuotume po šūdų skaitiklį. Būrai, ūkininkai, valstiečiai, neturintys šio agregato, o dar besinaudojantys antikvariniais tualetais arba tiesiog šikantys kur pakrūmėje, bus atleisti nuo šūdo mokesčio, ir tai valstybė traktuos kaip savotišką subsidiją mūsų kaimui...
     Šikti bus leidžiama tik specialiai įrengtose vietose, todėl apskaitos falsifikavimas bei šūdo mokesčio nuslėpimas bus neįmanomas. Pagaliau valstybės šūdžiai susigrąžins ir kitus šėšėlinės rinkos nesumokėtus mokesčius (ilgainiui šūdų mokestis galėtų pakeisti visus kitus mokesčius).
     Šūdų savininkai, stipriai viršijantys nustatytus vidutinius šūdų kokybės ir kiekybės rodiklius, privalės deklaruoti, paaiškinti tokio rezultato kilmę...
     Pastaba: šūdo sąvoka trydai netaikoma (jos apmokestinimui bus nustatyta atskira tvarka).

    Toliau tęsdamas mūsų stebuklingą šūdų temą, norėčiau pakalbėti apie šūdų inventorizaciją.
Šūdų inventorizacija - tai fizinių asmenų šūdų, šūdelių, aparikų, razinkų, trydos, kietašūdžių, ir kitų analinės angos produktų patikrinimas ir palyginimas su faktiniais įrašais ant tualetinio popieriaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos analinės angos išskyrų apskaitos įstatymais, inventorizuoti šūdus ir tuliko turinį reikia kas mėnesį. Taigi iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (šiuo atveju mėnesio) pabaigos nederėtu šūdų nuleisti (o ir H2O susi-tau-pys!), o reikia juos sandėliuoti pagal balanso straipsnius sausoje vėsioje vietoje.
     Šūdų inventorizacijos tvarka:
   Blevyzgų komisijos įsakymu šūdų inventorizacija yra privaloma visiems BLEVYZGOSE esantiems ir būsimiems vartotojams - ragautojams - raudotojoms.
    Biuletenyje turi būti nurodyta:

  1. Tuliką naudojančiųjų asmenų rekvizitai
  2. Tuliko nusidėvėjimo lygis
  3. Šikėjų analinių angų diametras
  4. Šikėjų lytis
  5. Mėgstamiausi valgiai ir gėrimai

Papildomai turi būti:

  1. Nurodyta literatūra, skaitoma šikimo metu
  2. Šikimo poza
  3. Vidutinis šikimo greitis kg/min
  4. Vidutinis šūdo svoris.
  5. Šūdo spalva, kvapas, forma.

Pageidaujantys asmenys gali ir detaliau patyrinėti savo šūdus. Nesilaikant šių taisyklių asmuo bus patrauktas pagal Šikamosios- Baudžiamosios-Apšūdinančios teisės 666 skirsnį 13 punktą.

Kiss my ASS
FEEL PERFIUM

(c)Gangas, Silkė

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos