:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Tarybinės armijos karininkų posakiai

 • Aš dėl jūsų sukuosi, kaip voverė eketėje, o jūs kaip žiurkės - jus prispausi, ir jūs ikrus leidžiate.
 • Ko čia virš mūsų pakibo sraigtasparnis? Degalai baigėsi, ar ką?
 • Kodėl batai neskusti? A, čia autai! Visvien - nuskusti!
 • Karo metu sinuso vertė gali siekti keturis ir netgi penkis!
 • Jei daiktas juda - atiduok pagarbą, jei ne - nudažyk.
 • Kas taip šaukia "Ura"? Jūs ką, pasiduoti einate?
 • Budintieji turi stovėti ištiesto šūvio atstumu vienas nuo kito.
 • Šaudymas tiesiu taikymu - kai sviedinys lekia ne pagal trajektorija.
 • Kiek bešertum vėžlį, o tanko šarvai tvirtesni!
 • Draugai kursantai! Valgykloje ant sienos pastebėjau užrašą: "Visi karininkai - durniai!" Sveikinu, jūs visi greit jais tapsite!
 • Tankai ne plaunami. Jie dažomi!
 • Draugai kariai! Miegokite greičiau! Pažadinsiu po penkių minučių!
 • Kadangi išminuotojų kastuvėlių neturime, kasime apkasus teoriškai.
 • O jūs verčiau patylėtumėte, draugas kursante, jums ant ausų makaronai dar neišdžiūvo.
 • Kuo skundžiatės? Trumparegyste? Nieko, būsite pirmuose apkasuose, kad geriau matytumėte. Sekantis!
 • Jei sugedo visi lėktuvo varikliai, tai lėktuvo skridimo trajektorija eina per žemės paviršių.
 • Aptikus atominio sprogimo žybsnį, svarbiausia atsisukti į jį nugara, kad durtuvo plienas nevarvėtų ant dauginimosi organų ar valdiškų batų.
 • Įstatus jūs turite žinoti kaip "Tėve mūsų". O "Tėve mūsų" jus neturite žinoti.
 • Išgirdus patrulio šuns lojimą, toliau perduoti signalą - garsiai, greitai ir be iškraipymų.
 • Kiek kartų tau kartoti, ne kontrolinis šūvis, bet įspėjamasis!
 • Aš jus priversiu atiduoti pagarba kiekvienam stulpui, pradedant manimi!
 • Draugas kursante, aš jus pažinau. Kas jūs toks?
 • Tanke vandens virimo temperatūra - 90 laipsnių. Ne, 90 laipsnių - tai status kampas.
 • Kur jūs buvote? Tualete? Jūs dar į teatrą nueitumėte!
 • Gi aš tave dešimt kartų sušaudysiu, ir visus mirtinai!
 • Čia armija - čia jums ne po mamos uodega!
 • Teritorija nelaikoma užimta, kol kareivis ar tankas nenušoks ant žemės.
 • O jei sunku, tada reikia sugniaužti dantis...
 • Egzamine jūs visi pereisite per smulkaus valymo filtrą... tai yra, per mane.
 • Sviedinys pradžioje lekia parabole, o paskui iš inercijos.
 • Vadinasi, kam čia reikalingas diodas, jūs nežinote? O kam pas jus tuoj atsiras dvejetas, jūs galėtumėte susigaudyti?
 • Jei kas nors iš jūsų sieloje chemikas dozimetrininkas, kreipkitės į mane.
 • Po komandos "Laisvai" atpalaiduojama ne dešinė ir ne kokia nors kita koja, bet kairė!
 • Centras - netiksli sąvoka, armijoje sakoma - vidurys.
 • Bus jums dykumoje ir soliariumas, ir prakaitariumas su skorpionariumu.
 • Pagrindinė kursanto užduotis - išlaikyti egzaminus nesimokius, nes pasimokęs bet kuris kvailys išlaikys.
 • Armijoje viskas dėsninga, o atsitiktinai pataikyti į taikinį gali tik spermatozoidas.
 • Karininkas - tai kareivių sielų ginekologas!
 • Topografinis skyrius turi skaičiavimo mašiną ZIL-130 bazėje.
 • Ko čia sėdite su pusės herco amplitude.
 • Seržante! Išduokite eiliniams šovinius! Grynais!
 • Priešininko užnugaryje desantininkai turi būti kaip kolorado vabalai - neišnaikinami ir vislūs.
 • Vandeniu plaukioja laivai ir dar kai kas, o mes, tankistai, plaukiojame dugnu.
 • Visais savo seksualiniais klausimais kreipkitės į viršilą, jis išmokys.
 • Draugas viršila, galima pažiūrėti televizorių? - Žiūrėkite, tik neįjunkite.
 • Po komandos "Stok" reikia koją, kuri ant žemės, priglausti prie tos, kuri ore, ir nejudamai sustingti.
 • Viskas jūsų labui, draugai kareiviai, kuo greičiau nukasite sniegą čia, tuo greičiau eisite kasti kitur.
 • Draugas studente, ko jūs niekaip negalite rasti pozos, kuri tenkintų draugą seržantą?
 • Jei vadas įsakė stoveti ramiai, vadinasi, stovėti ramiai - toks gamtos dėsnis.
 • Jei nepataikė - zenitininkai mėmės, šturmanas mėmė, bet vadas niekuo dėtas.
 • Nemesk kelio dėl geležinkelio.
Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos