:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Dešimtos klasės moksleivių rašinių ištraukos

 • Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laikė vištas ir net žmones.
 • Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė.
 • Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe.
 • Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius.
 • Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti.
 • Antanas Vienuolis buvo garsus todėl, kad gimė prie Šventosios.
 • Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.
 • Afrikoje daug krokodilų ir kitokių didelių gyvačių.
 • Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.
 • Aš mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti.
 • Mūsų klasė krepšinį pralaimėjo dėl to, kad mūsų aukštaūgiai yra maži.
 • Cvirkos plaukai būdavo nesušukuoti ir visą laiką juokdavosi.
 • Pavasarį kaimiečiai sėja miežius, avižas ir kitus kukurūzus.
 • Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo.
 • Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.
 • Pričkus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro.
 • Vasarą reikia laiku nupjauti javus, uogas, grybus, kad žiemą nebūtų nuobodu nuobodžiauti.
 • Mes miegojom, bet mums nesimiegojo.
 • Kai kurios beždžionės medžiuose kaba aukštyn galva.
 • Aš puoliau gelbėti skęstancio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.
 • Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.
 • Per šienapjūtę skambėdavo dainos, surištos su šieno pjovimu.
 • Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.
 • Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai būtų nereikėję žudytis ir ji dar gautų pašalpą.
 • Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.
 • Šuo lojo nežmonišku balsu.
 • Laikui bėgant aš artimiau susipažinau su tuo svečiu ir supratau, kad tai mano močiutė.
 • „Daėjau“ iki kitos meilės rūšies – tai meilė tarp šeimos narių.
 • Turbūt močiutei plyštų širdis iš džiaugsmo, kad kiekvieną minutę esate pasiruošęs padėti jai.
 • Sportininkas pasiekia daug geresnių rezultatų sporto srityje, jei jis pats jaučia meilę savo sirgaliams, galbūt net savo šuniui.
 • Jos veidas nušvisdavo, lūpos išsilenkdavo.
 • Manoma, kad pirma atsirado Adomas, vėliau jam išėmė inkstą ir sukūrė Ievą.
 • Kiti mano, kad atsiradus beždžionei, po truputį pradėjo vystytis žmogus.
 • Dar po 30m. išvis pasensiu, nupliksiu, susiraukšlėsiu kaip koks surūgęs obuolys.
 • (...) Kai obuoliai gulėjo šalia, ant žemes, jos buvo tarsi močiutė.
 • Į pasaulį kasdien ateina vis naujų gyvybių, o senosios traukiasi!
 • Aš esu pasaulyje kaip mikroorganizmas. Aš tik mažas taškelis daugiamilijardiniame pasaulyje, lyg mažytis užtėkštas rašalo lašelis ant didžiulio gaublio.
 • Laikau save jau nebesubrendėle.
 • Kai dar nėjau į 7 klasę jaučiausi mažesnio rango nei dabar.
 • Kai augi, auga ir protas.
 • Tai bus ne paprastas, o branduolinis karas. Žmonės žus kaip dinozaurai, bet skausmingiau.
 • Esu paauglys, dar nenoriu greitai subręsti ir tapti nuo savęs priklausomu.
 • Mes esame ne vieninteliai gyviai šiame pasaulyje.
 • Reikia dirbti ir gyventi taip, kad mus supantys augalai, gyvūnai ir žmonės būtų patenkinti.
 • Maironis lietuvių narsumą, didvyriškumą, meilę tėvynei perteikia baisumu.
 • Rašinio pabaiga: „Daugiau nebeišvardinsiu, nes Maironis tiek daug parašė...“
 • Man patinka liaudies dainos ir muzika, kuri kelia nuotaiką ir skraidina.
 • Kai kurie žmones ištisas dienas vaikšto pikti, susiraukę arba visai be reakcijos.
 • Kartais įžeidimo nuospaudos išlieka.
 • Mūsų klasė kartais būna kaip kisielius - juokiasi be reikalo.
 • Staiga mano šuo priėdusi parbėga iš virtuvės.
 • Jis [žiurkėnas] labai mėgsta atsitrenkti į narvelio groteles ir po to būna kaip prigėręs. Jei jį laikai rankose, tai neišsisuksi nuo reketo.
 • Iš užuojautos laiško: "Labai apgailestauju del jūsų vyro mirties. Negalėjau būti kartu, nes jis norėjo pabūti vienas.
 • Visos veido detalės smulkios, nedidelio ūgio.
 • Bartas vis turi ir turi draugų, jie niekada nesibaigia.
 • Jo veidas lygus, be jokios raukšlelės, plaukai šiek tiek pražilę, su barzda.
 • Jis jodavo ant pasišiaušusio žirgo.
 • Lyrinis subjektas mums pasakoja, ką išdarinėja su Vilnium.
 • Apie S.Nėries eilėraštį "Per lūžtantį ledą": "Eilėraštis moko nelipti ant ledo, nes gali į jį įlūžti.
 • P.Širvio gyvenimo tikslas ir draugas Nr.1 buvo Nemunas.
 • Ji ir Petras buvo viena būtybė, negalinti pasidalinti.
 • Taigi, žmonės, būkite žmonėmis, o ne gyvuliais, nepraraskime žmogiškumo!!
 • Jo abejingumą lietuvių tautai rodo ir pokalbis su Vilku, kuris užsuko šiaip šnektėleti su Karaliumi, o gal ir pamokyti.
 • Menininkas sugeba kurti tik tada, kai jaučią alkį. Tik tada jis sugeba blaiviai mąstyti ir suvokti žmogaus esmę.
 • Iš Maironio dainų lietuvis suprato nesąs koks girinis, iš kelmo išspirtas, bet turįs savo tėvynę ir tam tikrų jai pareigų.
 • Žmonės yra susiskirstę į įvairias bendruomenes. Viena iš bendruomenių yra tauta.
 • Žmogus kaip medis: jis ir uosis, ir beržas, ir ąžuolas.
 • Nes tik mirusieji viską supranta ir atleidžia.
 • Vilius net sugebėjo tapti Grėtės tarnaitės meilužiu.
 • Rašytojas viską stebi šuns akimis.
 • Aš, būdamas mažas, visada norėdavau eiti toliau nuo namų, lipti ant namų stogų.
 • Kodėl žmonės būna tokie žiaurūs? Žiaurūs ne tik kitiems, bet ir sau: kariasi, šaudosi, šokinėja nuo stogų.
 • Vaikai eidavo vogti, žmonės miegodavo šalia mirusiųjų, kad susišildytų.
 • Nors Jurga ir Girdvainis nuskendo, tačiau jų meilė niekada neištirps.
 • Girdvainiui reikėjo sutikti nepaprastą, tikrai jo obuolmušių vertą merginą.
 • Šiame eilėraštyje nėra lyrinio veikėjo, bet yra lyrinis "aš".
 • Nesvarbu, ar žmogui penkeri, ar šimtas metų, bet jei jis turi tėvus, su jais bendrauja, tai žmogus vis tiek yra vaikas.
 • Žinios, nauji dalykai - tai ne maistas, kuris susivirškina ir nieko nepalieka.
 • Grožis neturi sąvokos ar apibrėžimo.
 • Juk jokio senesnio pasaulyje daikto, kaip knyga, mes nerasime.
 • Knyga - tai malonus, įdomus daiktas.
 • Galiu duoti pavyzdį, kaip vyresnio amžiaus valdininkai, vadovai, direktoriai nenori priimti jauno, perspektyvaus žmogaus į darbo vietą, kur dirba niekam tikęs, kaip pavyzdžiui, elektrikas, kuris tik žino kaip lempoje pakeisti lemputę ir nesidomi naujomis technologijomis.
 • Knyga - tai krūva vienodo dydžio lapų, kurie surišti į vieną krūvą ir surišti į viršelį.
 • Bet gamyklos savo atliekas pila į upę ir taip ją užteršia arba paleidžia į orą.
 • Knyga prasiskverbia pro storą šiuolaikinio žmogaus dvasinį kūną, įsiskverbia į širdį, protą, į pačia sielą.
 • Kiekvienas mūsų susiduria su vaikyste.
 • Įsitvirtinus gyvenime, belieka žmogui paskutinis noras svajonė - susirasti savo vienintelę, išrinktąją.
 • Kažkada atsirado žmonija.
 • Mūsų gyvenimas kartojasi kiekvieną dieną.
 • Dažnai pasikartojanti paauglių problema - meilė.
 • Jei nori įgyvendinti, manau, svarbiausią gyvenimo tikslą - į gyvenimą išleisti palikuonį, turi draugystę pradėti ne proto, o charakterio sumetimais.
 • R.Granausko kūryboje žmogus buvo neatsiejamas nuo gyvulių ir nuo kaimo tradicijų.
 • Poetas buvo suaugęs su namais ir kloniais.
 • Šviesa verčia žmogų siekti vis plačiau ir daugiau.
 • J.Marcinkevičius gąsdina skaitytoją daugtaškiu.
 • Skaitytojas sužino apie namus, kuriuose ir tūno lyrinis subjektas.
 • Tai, kad herojui iš tiesų sunku, parodo autoriaus įtempta remarka („nugeria iš butelio“).
 • Duona - šventas ir ilgą kelią prakeliavęs patiekalas.
 • Visai neseniai Lietuvoje augo graži, didinga gėlė - tai Vytautas Mačernis.
 • Gimtadienyje mus vaišino tortu ir petardomis.
 • Vinco Kudirkos tėvai buvo paprasti kolūkiečiai.
 • Julius Janonis ėjo Nemuno pakrante, ir per jo skylėtas kelnes matėsi valstietiška poeto prigimtis.
 • Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą...
 • Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.
 • Ana Karenina nesurado tikro vyro ir todėl atsigulė po traukiniu.
 • Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko...
 • Mano įsimintiniausia diena - tyli liepos naktis...
 • Italijoje Gogolis ilsėjosi nuo revizorių.
 • Senovėje bezdžionės buvo plikos, bet kai atėjo ledynmetis, jos apaugo plaukais, ir tai padėjo joms tapti žmonėmis...
 • Žiemą miške neliko nė vieno čiulbančio paukštelio, išskyrus varną.
 • Kai nebūdavo vyro, Milda dažnai išeidavo į lauką, kol palaipsniui tapo moterimi.
 • Šunų parodoje dalyvavo dogai, vilkšuniai, laikos, sargiai, bokseriai ir teisėjai.
 • Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų...
 • Perskaitęs savo „Dievų mišką“ Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.
 • Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški zmonės.
 • Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.
 • Po kiemą vaikštinėjo vištos, antys ir kitoks šlamštas.
 • Velnias sugundė Faustą įsimylėti Margaritą - ir jam - rūpesčiai sentavėje, ir jai - kalėjimas...
 • Vingių Jonas nepatiko ir Katrei, ir Žemaitei...
 • Berniukas įėjo į klasę, nuleido galvą ir taip žemyn galva stovėjo.
 • Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną...
 • Prie ežero mergina melžė karvę, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai...

Keletas ištraukų iš dvyliktokų A.Vačiulaičio „Valentinos“ interpretacijų:

 • A. Vaičiulaičio „Valentinoje“ važinėjo autobusai, o žmonės buvo skiepijami.
 • Antanas čiulbėjo, kaleno ne žodžiais, bet mintimis.
 • Šeimos galva - vyras ir tėvas.
 • Stora boba buvo lyginama su aviliu – apšiltinta, kad žiemą nesušaltų.
 • Antanas iš pradžių jautėsi nejaukiai, tačiau kaip ir toje patarlėje „ir šuo kariamas pripranta“, taip ir jis.
 • A. Vaičiulaitis, ne taip kaip kiti realistai, ieško ne tik tonu bei spalvų, bet ir pusspalvių, bei pustonių.
 • A. Vaičiulaičio „Valentina“ priskiriama moderniam modernizmui.
 • Iš tokių detalių, kaip motociklas ar autobusas, galima spręsti, jog tai ne akmens amžius.
 • Vaičiulaitis viską piešė Antano akimis.
 • Ištraukoje pilna erotikos elementų, nes Antanas pamatė tris randus ant Valentinos peties.
Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos