:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Poema apie Rolandą

Nekaltybės praradimas
nusiminusi Rolanda
nes meilužio ji neranda
nesėkmė ją vis lydėjo
vainikėli dar turėjo
pasikrapšto merga kuodą
maunas ant galvos sau puodą
per makaulę oi kad duoda
onanizmas ne paguoda
prisilupusi cinzano
maukė vandenį iš krano
ir užtraukusi vokalą
pylės sau alaus bokalą
jai gyvenimas nemielas
kai šiknoj baisus pachmielas
pasikrapšto merga rūrą
reiktų susirast bachūrą
prisigėrus išdrąsėjo
ir i šokius ji nuėjo
savo kaimo gegužinėj
kraipė ji kreivą šikynę
oi rolanda tu brangioji
kam skaistybę tu aukoji
jau geriau tu su antanu
išsimaudyk po fontanu
mūs antanas buvo drūtas
kaip kalėdų kalakutas
ir ne koks ten impotentas
jam ant bybio stovi kantas
bet ir jo ne geležinis
įnagis tas ne plieninis
sunku ledlaužį vaidint
bet reikėtų pamėgint
rolanda su antanu šoka
polka su ragučiais moka
ir armonikai užgrojus
sužydėjo vasarojus
kai gegužis sužydėjo
mūs antanas išprotėjo
pagriebė rolandos ranką
bande grūsti jai patranką
bet spyna jos užrūdijus
gili žiema ten apšerkšnijus
tu kišk nekišęs neįkiši
rolandos šiandien neišpisi
nenusiminkite be laiko
o gal antanui pasiseks
skaitykit pasaką toliau
bus nuotykiu čia dar daugiau
antanas stiprus artojėlis
prie ruso buvęs kareivėlis
todėl jį visos ir mylėjo
net davatka neišturėjo
rolanda tikra davatka
labai drovi sena merga
bet štai sutiko antanėlį
senatvėj savo bernužėlį
sena merga ilgai ji buvo
klūpodama bažnyčioj džiūvo
juk jai labai nepadoru
leist brūžinti kietu basliu
nenusiminkite be laiko
skaitykit pasaką toliau
žiūrėkit davatka paklaiko
bus nuotykių čia dar daugiau
kratydamas bybiu stačiu
antanas triūsia su greičiu
nesiseka jam ir gana
nepasiduoda jo pana
eina jau trečia para
neatrakinama spyna
miškai tokie apsamanoję
kakta antanui tik rasoja
kantrybė senka antanėliui
padidint tempą jis norėjo
rolanda rėkia pisama
visus šventuosius šaukdama
antans nebūtų artojėlis
prie ruso buvęs kareivėlis
ir kirsdamas smūgiu giliu
įsiveržia su plieniniu...
rolanda stabo ištikta
todėl labai labai pikta
SULŪŽTA JOS MERGYSTES LOVA
ANTANAS LAIMI SUNKIĄ KOVĄ
rolanda jau ne mergužėlė
rolanda mūsų ne pana
ropoja kraujo boružėlė
štai ir pasaka baigta

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos