:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

K.Planko poezija (5 dalis)

 

Broliai, seserys, pirkit mane ir skaitykit

Pirkit skaitykit
įsiklausykit
į žodį prasmingą
Frazę sparnuotą
Mintį protingą
Eilę rimuotą
Biški svajingą
Biški nešvankią
Dvasios gal stinga
Bet kūno pakanka
Pirkite, pirkit
Skaitykite žmonės
Kuo ne P. Cvirka
Kuo ne Brazdžionis
Ego cum tempo
Morti dorado
Pugnitis Semper
Certo in quadro
Apie gegužį
Jauną ir žalią
Apie nuūžusį
Jauną bernelį
Apie lietaus
Ilgesingą akordą
Kaip Petras Gaulė
Gavo į mordą
Fintus sanctus
Et Gaudeamus
Lupus cum sancto
Equus non sano
Ir apie meilę pir-pirmutinę
Ašarą gailią
Skanią degtinę
Apie Katrytės
Tragišką baigtį
Pirkit, skaitykit
Kas dar neskaitė


Aš kartą gėriau

Aš kartą gėriau
Ir gerdamas masčiau:
Kodėl eilėraščių
Neberašau?

Bet gal ateis dar man
Kūrybinis gegužis
Ir su mintim ta
Nulūžau


Mickaus bobutė

Ar žinai kad viskas
Ko negali būti
Vieną dieną ima
Ir staiga nutinka
Taip ir draugo Mickaus
Mylima bobutė
Aštuntų gimimo
Užpernai pradingo

Jos ilgai ieškojo
Giminės, kaimynai
Net ir aš gan smarkiai
Ieškant prisidėjau
Bet bobutė toji
Dingo kaip į skrynią
Mickus gailiai verkė
Ir ilgai gedėjo

Bet, kartoju, viskas
Ko jau nebelauki
Ima ir nutinka
Tartum ryto vėjas.
Ir bobutė Mickaus
Parugėm, palaukėm!
Lapkričio septintą!!
į namus parėjo!!!


Ginekologas Vasia

Jei bus gyvenime sunku
Jei tu palūši dvasioj:
žinok, ateis pačiu laiku
Ginekologas Vasia

Ateis, patars, paguos, padės
Ir džiaugsmą vėl atrasi:
Auksinės jis žmogus širdies
Ginekologas Vasia


Iš ginekologo Vasios patarimų

-Ponas Vasia, kreipės Stasė
Vaiką Petras man užstatė
Vasia galvą pasikasė
Skėstelėjo rankom Vasia

-Vasia, vyrui kas nutiko
Nebegali to dalyko
Vasia galvą pasikasė
Skėstelėjo rankom Vasia

Ir čigone kartą- Vasia
Tu man rublį- aš tau paslaugą!
Vasia galvą pasikasė
Užmušė čigonę Vasia


Priimki

Aš diena iš dienos liūdžiu
Jau nusibodo knygos, teatrai
Tik vieno iš tavęs meldžiu:
į partiją priimki, Petrai


Dingo Katrytė

Vieną rugsėjo
Drumzliną rytą
Vdrug pastebėjau-
Dingo Katrytė

Buvo Katrytė
Nėr jau Katrytės
Ką man daryti
Ką man daryties

Kur ta katrytė
Dabar pasidėjo
Kur ji išnyko
Neblaškoma vėjo

Gal į Paryžių
Sugrįšt pasiryžus
Stojo ant slidžių
Ir nebegrįžo

Gal pas Steckytę
Lango valyti
Lindo Katrytė-
Pyst ir iškrito

Pyst ir iškrito
Iškrito ir žuvo
O galbūt Katrytės
Iš viso nebuvo

Kaip tai nebuvo,
Na kaip tai nebuvo?
Buvo Katrytė
Oi, dar kaip buvo!!!

Buvo Katrytė
Kol vieną lietingą
Rudenio rytą
ėmė ir dingo...

Skiriu savo aspiranto V.Mizeikio poemos "Meilė ir drezina" lyrinei herojai Ekaterinai O'Kinco


Festivalis

I.Visi į festivalį
Bėga, lekia, kas tik gali
Vis į Maskvą festivalį
Ir kinietis, ir japonas
Mažas, kūdas ir geltonas
Lenkas, švedas, Vengras, Vytas
Renginys bus nematytas
Net tas suomis - Juho Mieta
Praktiškai iš viso svieto
Na o Želvą festivaly
Atstovavom aš ir Valė

II. Pirma festivalio diena
Pirmą dieną festivalio
Mes su Vale gėrėm alų
Alų gėrėm mes bare
Na, o žinot, vakare
Vakare abu pajutom
Kaip gerai kartu mums būti
Kaip gerai, ach kaip gerai
Plankai, Plankai, ką darai?
Atsipeikėk, juk jos Juras
Kai sugrįšim, tai išrūrys!
Bet jau buvo per velu
O lauke tylu tylu...

III. Antra festivalio diena
Antrą dieną festivalio
Vėlei vaikščiojom su Vale
ėjom rankom susikibę
Jautėm - meilė bus beribė
Net dabar širdis suvirpa
Vdrug panorau nusičirpšti
Užsukau į tualetą
Pasėdėti, išsilieti
Ir išvydau ką išėjęs:
Ji su negru glamonėjas
Man galvoj pagavo ūžti
Aš prišokau negrą mušti
nEGRAS rėkti, Valia keiktis
Durniau, baik tu, durniau baik tu
Ir atsimenu, kad veikiai
Atsidūriau ten, kur reikia

IV. Baigės festivalis
Štai jau festivalis baigės
Tyliai tyliai krinta snaigės
Gaila, išsiskirti laikas
Valė vos ant kojų laikos
Valia verkia, negras rauda
Negro akys net paraudę
Kūkčiodamas Juho Mieta
Sėdasi kupė į vietą
Verkia Petras ir vedėja
Traukinys jau pajudėjo
Mašinistas duoda garo
Festivali- viso gero!


Aš laiminga

Aš laiminga
Aš lekiu
Susitikti
Su Šlekiu

Skiriu draugui G.Šlekiui


Narys korespondentas (clen koras)

Eine žmogelis
Paprastas pilkas
Pilką švarkelį
Pilkai apsivilkęs

Pilka papkelė
Rankoje neša
Eina žmogelis
Kaip tu ir kaip ašei

Bet vos tik žmogus tas
į pirtį įžengia
Tik pasimuisto
Tik nusirengia

Iškart pamatysi
Nori nenori
štai kur narys
štai kur clen koras!

Skiriu Lietuvos Mokslų Akademijos tikriesiems nariams bei nariams -korespondentams


Tu numegzk man, mama, butelį

Tu numegzk man mama butelį
Butelį skaidrios degtinės
Iš minkštų vilnonių siūlų
Iš šaltos šviesos mėnulio
Liūdnos mintys kur nugulę
Ant nebejaunos krūtinės
Kad nustotų jos kankinę
Kad atstotų kad paleistų
šaltas drebulys nurimtų
Kraujas gyslose užkaistų
Ramuma keista apimtų

O tada numegzk man juostą
Kad atgal nebepareičiau
Ten kur šalta ten kur juoda
Ten kur vėjas ir ruduo
Man gerai čia man gerai čia

Tu numegzk man juosta ir
Tu nukirpk ją tu nukirpk...


Kaip gimė K.Plankas

Tai va, ta dieną Planko mamai
Skubi atėjo telegrama
O telegramoj žinia intymi
Važiuok namo sūnus mums gimė


O kaip gimė Leninas

Dangus tą dieną buvo mėlynas
Tuo tarpu gimdymo namuos
Bobulės dirbo išsijuose
Mat į pasaulį ėjo Leninas


Tu nepamiršk geriausio savo draugo

Tu nepamiršk geriausio savo draugo
Kurio kažkaip tai netekai ūmai
Jo atminimą šviesų tu išsaugok
Neblėsta lai gražiausi jam jausmai

Aš nesakau tu apie jį galvoki
Pastoviai mol taip aišku negerai
Tu mokykis jei kur sakysim mokais
Jei dirbi, tai ir dirbki sau dorai

Ir vog, vagies turi jei specialybę
Ir gerk, jei darbas tau bare
Bet, kai dienos ilgos darbus nudirbi
Ir į namus pargrįžti vakare

Kai jaukumu ir rūpesčiu apgaubia
Galbūt savi gal svetimi namai
Tu nepamiršk geriausio savo draugo
Kurio kažkaip tai netekai ūmai


Apie susvetimėjimą

-Iš Alytaus
į Pagėgius
Tarė Mikas
Ir išbėgo

-Iš Žiežmarių
į Žagarę
Tarė Mikas
Ir išvarė

Prie Zervynų
Susitiko
Nepažino
Marius Miko

Nepažino
Mikas Mariaus
Ir tolyn
Abu nuvarė


Palinkėjimai

Asile tu, kvaily neraliuotas,
Idiote vadinamas Planku
Kas tau leido poezijon vemti
Kas tą leido jos žiedą nuskinti
Ir todėl už išniekintą žodį
Ir į purvą įmindytą mintį
Aš išdrįsiu tave nevidone-
Negražiausiai XxXxx pavadinti...

Šį eilėraštį parašė ir man paskyrė buvęs geras mano draugas A. Chvasas...


Tegul yra čionai mėsos

Tegul čionai yra mėsos
Dešrų, alaus, bananų
Bet neatstos, tai, neatstos
Brangios Tėvynės mano

Bet neatstos, tai neatstos
Gandrų ant lizdo rato
Ilgai nelūžtančios dainos
Kolūkio melioratorių

Benzino kvapo ir rugių
Kai varpom moja kukliai
Keistai pavargusių rugių
Prie neišbaigto butelio

Nei Valakampių Panery
Mergų sijonais "mini"...
Ko riedi, ašara, skaidri
į "Pilsener" skardinę

Tegul čionai yra alaus
Dešrų, storų lyg penisų
Bet iškęsti, kaip išlaukt
Devynis ilgus mėnesius

parašyta likus 9 mėn. iki stipendijos pagrindinio laiko galo


Vasaros vakarą

Mėlyna, kerintį
Vasaros vakarą
Sėdime, geriame
Kurstom ugniakurą

Kurstom ugniakurą
Sėdime, geriame
Saulius į Petrą
Petras į Marių

Marius už taikų
Tarybinį tanką
Bet neužlaiko
Geria į Planką

Plankas už lietų
Už paukštį sugrįžtantį
Plankas- pojetas
Plankas nusišneka

Plankas už pilkąjį
Lengvąjį debesį
Bando pakilti
Kyla ir drebiasi

Blėsta ugniakuras
Nebepakurstomas
Mėlyno vakaro
Baigiasi burtai

Dyla, išdyla
žaros vakarės
Snaudžia nutilę
Petras ir Marius

Tartum lavonas
Nekruta Plankas
Ramią, malonią
Vasaros naktį

Gęsta ugniakuras
Spragteli kukliai
Baigėsi vakaras
Baigėsi buteliai

parašyta dar Lietuvoje

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos