:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Šlovingi Lietuvos istorijos puslapiai

Trečias garsus girtuoklis buvo kunigaikštis Karolis Radvila, Vilniaus vaivada. Be galo daug reikėtų rašyti, kokias šunybes krėsdavo, būdamas girtas, savo gausiems namiškiams, papasakosiu tiktai, ką jis padarė Pacui, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštininkui. Vieną kartą Radvila taip savo kvailiojimais įgriso Pacui, kad tas, ilgiau negalėdamas kentėti, pagrasino dvikova. Bet Radvila, nenorėdamas su Pacu nutraukti draugystės, bet trokšdamas jį pagąsdinti už jo grasinimą, apsimetė, kad yra ant Paco baisiausiai užsirūstinęs, todėl liepė tuoj pat jį suimti, grandinėmis apkaustyti, ir įmesti vienutėn. Kitą rytą liepė jį aprengti mirtininko marškiniais, išvesti į aikštę, lydimą budelio bei kunigo, ir atiduoti mirčiai; visi Paco ir Radvilos draugai, išsigandę to reginio, puolė Radvilai po kojų paskui Pacą, kuris ašaromis ir maldavimais taip pat prašė pasigailėti; bet Radvila, apsimetęs nepalenkiamu ir kurčiu visiems prašymams, skubino Pacą, kad tasai klauptųsi po kardu, kurį budelis laikė ties pasmerktojo kaklu. Galiausiai, kai Pacas paprašė dar akimirkos išpažinčiai, Radvila, jau būdamas pasisotinęs pokštu, šoko prie Paco, maloniai šaipydamasis: va, matai, aš tave daug geriau išgąsdinau nei tu mane dvikova! Palydėjo tada jis Pacą, tais mirtininko marškiniais aprengtą, į dvaro kambarius, ir ten už tą pokštą davė jam brangiausių dovanų, taip pat [iškėlė] didelę puotą ir išgertuves to pokšto garbei. Pacas, savaime aišku, mirties sukrėstas, o paskui staigaus džiaugsmo apimtas ir priverstas tokioje kraujo revoliucijoje girtuokliauti, susirgo ir po trijų dienų mirė.

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos