:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Mano batai buvo trys, - analizas

 

Eilėraštis:

Mano batai buvo trys
Du nupyzdino Kazys
Vienas liko - zajabys...

 

Eilėraščio interpretacija:

...ghmm... neblogai.... pirmoje eilutėje iš karto galime įžvelgti lyrinio subjekto didybės maniją... jo gobšumą... liguistą potraukį į religiją - gan ryškios iliuzijos į šventąją trejybę... o gal tai paprasčiausiai liguisto, sergančio encefalopatija žmogaus instinktyvus prisipažinimas - juk kam žmogui trys batai?
Antroje eilutėje pastebime, jog herojus linkęs į matematiką, be to yra gan smulkmeniškas, nes siekia suversti kaltę kažkokiam tariamam Kaziui... Kazys labiau simbolizuotu etalonini atpirkimo ožį, ant kurio kariamos visos tariamos nuodėmės... Bet jei atsižvelgtume į išeivių poeziją, rastume akivaizdžias asociacijas su tipiniu Kaziu - taip pat nevispročiu subjektu... Darant atitinkamas išvadas gauname, jog Kazys, greičiausiai, bus mūsų lyrinio herojaus palatos draugas... Kadangi trečioje eilutėje suprantame, jog 2 batai iš tikrųjų dingo, suvokiame, jog bręsta konfliktas... artėja kulminacija.... Deja, kaip būdinga visiems šio stiliaus poetams, lyrinis herojus nusprendžia gan taikiai išspręsti dilemą. Kita vertus, kam iš viso reikalingi batai palatoje minkštomis sienomis ir grindimis... kaip plastiškai autorius sugeba aprašyti visą lyrinio herojaus būseną, išgyvenimus, tik vienu žodžiu - zajabys... vienu šitu
žodžiu galutinai ir atskleidžiamas lyrinio "aš" visiškas pamisimas... Lyrinis laikas nežinomas ir nesvarbus... erdvė iš konteksto nenusakoma, bet galima spręsti, jog tai Vasaros 5 tipo įstaiga... Vertybės veikiau materialinės - 3 batai... veikėju sistema ribota, nors vis dar gali kilti abejonių, ar aplamai egzistuoja toks Kazys, juk lyrinis herojus paprasčiausiai galėjo tuos du batus susikišti į atitinkamą vietą... galutines išvadas paliekame "daryti" pačiam skaitytojui...
Norintiems rimčiau pasiruošti siūlome knygute "Nupyzdinti batai - mitas
ar realybė"

Autorius nežinomas

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos