:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Geriausios elektroninio pašto šiukšlės (3 laiškas)

Jei visus mūsų Lietuvos žmones proporcingai sutalpintume į vieną 100 gyventojų turintį kaimą, jame gyventų:
68 Aukštaičiai,
19 žemaičių
1 Suvalkietis
1 Dzūkas
1 Lenkas
1 Latvis
1 Estas
1 Gudas
2 Rusai
5 Žydai

62 Moterys
37 Vyrai
1 Transseksualas

45 turi spalvotus televizorius
25 lempinius juodai baltus
20 išvis neturi
10 nežino, kas tai yra televizorius

50 krikščoniu
20 pravoslavų
10 Jehovos liudytojų
5 Satanistai
5 Pagonys

63 heteroseksualų
12 *****astų
10 komunistų
10 encefalopatų
5 sadomazochistai

2 žmonės turetų 59% viso kaimo turto ir abu jie būtų iš Seimo
62 gyventų namuose be baldų
3 gyventų sąvartyne
87 gyventų
28 nemokėtų skaityti
56 rašyti
12 viskuo kaltintų Landsbergį ir Seimą
4 tikėtų reklama
5 badautų
6 ubagautų
8 dirbtų
2 vogtų, žudytų, prievartautų
1 būtų mirties patale
2 butu patale
1 gimtų
1 teturėtų kompiuterį arba aukštąjį išsilavinimą
1 turėtų valtį

Jei šį rytą prabudai sveikas arba išvis prabudai, esi laimingesnis už savo kaimyną ir savo šunį, kurie nesulauks sekančios savaitės. Jei tave aplenkė karo nelaimės, mokesčių inspekcija, mafija ar policija, jei nebuvai kalėjime, nebadavai ir tavęs nekankino inkvizicija, tau pasisekė labiau nei 5 tūkstančiams šios Marijos žemės gyventojų.
Jei gali nueiti į bažnyčią nebijodamas, kad dėl to tave persekios kitos bažnyčios kunigas arba Tikėjimo Žodžio chebra, kankins kvailais moralais ar užmuš tavo brangų laiką, esi laimingesnis už 3 šimtus žmoniu.
Jei tavo šaldytuve yra maisto, jei aplamai turi šaldytuvą ar jei tavo giminė kada nors jį turėjo, esi apsirengęs Second Hand drabužiais, turi lovą ir šiferio lakštą virš galvos, esi turtingesnis uz 75%  Marijos žemės čiabuvių.
Jeigu banke, piniginėje ar kur nors kitur turi atliekamų pinigų, priklausai 8% žmonių grupei gyvenančių Vasaros 5.
Jeigu tavo tėvai dar gyvi, jei turi savo šeimą, priklausai iš tikro retiems laimingiesiems, įtrauktiems į Raudonąją knygą.
Jeigu nubudai ryte ir tau viskas rodosi gražu, gera, niekas nerupi – kviesk greitąją pagalbą.
Jeigu tau išvis niekas nerūpi ir taip gera, tu priklausai laimingųjų grupei, kurie poilsiauja 2 metrai po žeme.
Tai, kad skaitai šitą žinutę, reiškia, jog turi kompiuterį ir nepriklausai 2 tūkstančiams žmonių, kurių niekas neišmokė net skaityti ir kultūringai elgtis prie stalo.
Dirbk, tarsi dirbtum ne dėl pinigų, o dėl didelių pinigų. Mylėk, tarsi niekas tavęs nebūtų įskaudinęs... Tarsi...
Šok, kaip šokama, kai niekas nežiūri. Dainuok kaip dainuojama, kai niekas nesiklauso. Gyvenk, tarsi Lietuvoje būtų Amerika!

Nusiųsk šitą žinutę tiems, kuriuos laikai savo draugais. [ne savo draugams, bet tik tiems, kuriuos laikai savo draugais!!!!] Pageidautina 69 kopijas... Jeigu taip ir nepadarysi, nieko blogo neatsitiks, nebent kažkas tave apvogs, nužudys, pasodins...

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos