:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Šikimo teorijos

Daosizmas: Būna, kad ir apsišikam.
Budizmas: Jei ir apsišikam, tai šūdas netikras.
Dzen budizmas: Koks nusišikimo garsas?
Induizmas: Apšikdavome ir anksčiau.
Islamas: Jei apsišikom, tokia buvo Alacho valia.
Protestantizmas: Tegu apsišika ir kas nors kitas...
Katalikybė: Jei apsišikote, to ir buvote vertas.
Judaizmas: Kodėl būtent mes visada apsišikam?
Sufizmas: Protingas žmogus niekada nešika.
Krikščionybė: Jei apsišikome, tai tikėkime, kad šūdas nėra tikras.
Solipsizmas: Apsišikom, nes to norėjom.
Misticizmas:Greičiau ištirkime apsišikimą.
Asketizmas: Jeigu apsišikome, to išsižadėkime.
Agnosticizmas: Niekas nežino, kodėl apsišikama.
Gnosticizmas: Aš žinau, kodėl apsišikam, bet nesakysiu.
Ateizmas: Ką tik apsišikom, - ir tai viskas, kas yra.
Kartesianizmas: Jei apsišikau, vadinasi, šūdas egzistuoja.
Platonizmas: Tai tobulas apsišikimas.
Stoicizmas: Aš nesijaudinu, jei apsišiku.
Epikūrizmas: Linksminkimos, kol dar neapsišikom.
Cinizmas: Žinoma, kad apsišikam! Ir ne kartą!
Okultizmas: Šūdas materializuojasi iš kitų egzistencijos plokštumų.
Terorizmas: Apsišiksit, jei nedarysit, kaip sakau!
Polianizmas: Kaip puiku, kad apsišikam!
Puritonizmas: Apsišikti galima, bet nereikia apie tai kalbėti.
Biheviorizmas: Jums sukurtos visos sąlygos apsišikimui.
Froidizmas: Jei apsišikot, kalta jūsų motina.
Parapsichologija: Apsišikama be šio pasaulio priežasties.
Siurrealizmas:Apsišikom mėlynai prie žalio gatvės laikrodžio.
Kubizmas: Apsišikus reikia to nepastebėti.
Dialektika: Skirtingose vietose ir kitu laiku apsišikama skirtingai.
Optimizmas:Jei apsišikam, reikia iš to turėti naudos.
Pesimizmas: Net ir apsišikus tai dar ne viskas.
Jehovizmas: Apsišikam, nes Biblijoje parašyta, kad šūdą sutvėrė Dievas.
Evoliucionizmas: Apsišikimas išsivystė iš paprastesnės formos.
Redukcionizmas: Apsišikę išsiaiškinkime šūdo rūšį.
Obskurantizmas: Amorfiniai ekskramentai pakliuvo ne į jiems skirtą talpą.
Biurokratizmas: Apsišiksit, kol surinksite visas pažymas.
Feminizmas: Moterys reikalauja, kad galėtų apsišikti.
Ekologija: Jei šūdas buvo organinės kilmės, tada viskas gerai.
Kapitalizmas: Koks pelnas apsišikus?
Antisemitizmas: Apsišikome? Tai žydų sąmokslas.
Reliatyvizmas: Mes neapsišikome, tai tik šūdas judėjo.
Egalitarizmas: Visi žmonės šika...
Teletabizmas: O...O... Apsišikome...
Socializmas: Visi turi apsišikti vienodai.
Patriotizmas: Mūsų šūdas geriausias!
Konservatyvizmas: Nieko nedaryti, net apsišikus.
Liberalizmas: Nereikėtų apsišikti rytoj.
Kvantinė fizika: Apsišiksim, tik nežinom, kur ir kada.
Tiesiog fizika:  Apsišikama visur ir vienu metu.
Programavimas: jei apsišikome, ši klaida bus ištaisyta kitoje versijoje.
Matematika: Tikimybė apsišikti artėja prie vieneto.
Inžinerija: Apsišikom, - nudažykim.
Ekonomika: Apsišikam, nes tam yra didelis poreikis.
Medicina: Apsišikus išgerti dvi tabletes aspirino ir kitą dieną ateiti pas gydytoją.
Chirurgija: Pacientas visada apsišika prieš operaciją.
Politika: O kada mes buvom neapsišikę?
Diplomatija: Apsimeskime, kad neapsišikome.
Naujieji rusai: Še milijoną. Man tris kilogramus Pikaso šūdo! Ir greičiau!
Naujieji lietuviai: Lukiškėse nėra kur nusišikti.
Lietuvybė: - Kaip gyveni? Puikiai, va kaimynas apsišiko.
Ūkininkas: Pavasariu kvepia.
Tautosaka: "Nešik į šulinį, teks pačiam gerti".
Mįslė: Šarangė varangė, į kelnes susirangė. Kas?
Liaudies daina: "Vai šikau šikau, / Pilkuosius laukelius - / Atėjo mergelė, / Apšiko pusryčius".
Klasikinė literatūra: Kiek ponų?... Kokie jie visi apsišikę...
Žaidimai: Šik, šik ratelį, / Šik į vieną pusę.
Mineraliniai vandenys: Neapšik pilstuko kaukolinio.
TV: Ar jūsų vaiko užpakaliukas buvo sausas šįryt?
Visuomeninis transportas: (Stotelė, privažiuoja toleibusas) Ššššššš... (lipa keleiviai)YyYyYyYyyyy
(durys užsidaro) yKKK...
Sportas: Šikimas - populiariausias tautinis žaidimas.
Juozas Erlickas 1: Kas vėl prišiko į butelį? Ir ko ten žiūri policija?
Juozas Erlickas 2: Ar gali muitininkas nusišikti per adatos skylutę?
Tarybinė literatūra: Kalvio Ignoto šikimas.
Dabartinė istorinė literatūra: Šikimo golgota.
Seksualinės mažumos: Prišik man į vieną vietą.
Albinas: Niekada neapsišika, nes niekad nešika.
Seimas: Kiaulės suėda ir šūdus. Jų šūdų  kiti neėda.
Policija: Mes neapsišikam, mes šikam kitiems.
LDDP: Viską padarysim, kad konservatoriai apsišiktu aukštielnyki.
Lubizmas: Šūdas irgi trąša.
Landsbergizmas: Šūdai puola.
Vagnorizmas: Skelbiu žiaurią šikimo akciją.
Ožkelizmas: Ožkos šūdas nesmirda - smirda Justiniškės.

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos