:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Tragedijos „Prometėjas ant šūdų kalno“ scenarijus

Veikėjai

PROMETĖJAS - pusdievis, žmonių geradarys.
DZEUSAS - vyriausias dievas, sušiktas pyderas.
POSEIDONAS - vandens dievas, DZEUSO sugulovas, sušiktas pyderas.
HEFAISTAS - ugnies dievas, taip pat sušiktas pyderas.
AKEBONIJUS - pranašas.
GOLGOTA - milžiniškas šūdų demonas.
TIUBITERIJUS - veislinis kovinis plėšrusis opšrus.
DIEVAI - daugiausia sušikti pyderai
TRANSVESTITŲ CHORAS

Prologas

CHORAS : (gieda šūdų giesmę):
O-o-o
O DZEUSE tebūnie tu pašlovintas
O-o-o
Ir pašlovinti tavo šūdai, kurie krenta iš dangaus
O-o-o
Ant mūsų nuodėmingų galvų

1 Scena 

(Olimpo kalnas. Menė. Dzeuso sostas. Susirinkę visi dievai daro orgiją: pisasi, smauko, stumiasi, rūko žolę)

POSEIDONAS : (čiulpdamas DZEUSUI bybį) Niam niam kaip skanu...
DZEUSAS : čiulpk čiulpk, nešnekėk
(Į menę įeina PROMETĖJAS) 
PROMETĖJAS : DZEUSE, atsibodo man pistis, bliamba, ant šito šūdų kalno...
(Visi dievai nustebę sužiūra į PROMETĖJĄ)
DZEUSAS : Kaip tai? Nejaugi tau nebepatinka pistis su ARĖJUMI, nejau tau pabodo rūkyti žolę ir smaukyti pro mano rūmų langus?
PROMETĖJAS : Aš vakar pažvelgiau pro tavo langą ir pamačiau visus tuos apsišikusius žmones apačioj. Man jų pagailo, nes jie neturi narkotikų.
DZEUSAS : (siaubingai perpykęs) Taip jiems ir reikia! Jei žmonės susistumtų arba parūkytų žolės, jie po to visą savaitę smaukytų ir neaukotų man aukų..
PROMETĖJAS : Bet DZEUSE, juk tada kai kurie ir apsišiktų perdozavę, o šūdai, kaip žinia - geriausios aukos tau..
DZEUSAS : Nedrįsk, pusdievi, išnešt kokaino, heroino ir kitų kvaišalų žemyn nuo Olimpo kalno! Jei atiduosi dievų malonumus paprastiems mirtingiesiems, įsakysiu GOLGOTOS ŠŪDŲ DEMONUI prikalti tave prie šūdų uolos, o opšrus TIUBITERIJUS kasdien grauš tau bybį, o naktį šis vėl ataugs. Ir šitaip kankinsies tu per amžius (amen)
VISI DIEVAI : Oooo.. Kokia baisi kančia (iš to siaubo nejučiomis sugniaužia savo bybius rankose)
PROMETĖJAS : Aš nebijau kančios. Man žemės kirminų laimė aukščiau už pisimąsi ant Olimpo kalno.
VISI DIEVAI : Oooo... Kokia drąsa (Pradeda energingai smaukyti sau bybius)
DZEUSAS : Kaip drįsti nebijoti mano galybės? (Ištraukia bybį POSEIDONUI iš burnos ir trenkia juo PROMETĖJUI. Šis nugarma nuo Olimpo kalno į žemę)
CHORAS : (gieda)
Būk pašlovintas tu PROMETĖJAU
Nes tu ant DZEUSO bybį dėjai
Nebaisios žemiškos tau kančios 
Išlaisvink mus nuo DZEUSO pančių...

2 Scena

(Atėnai.. Agoros aikštė. PROMETĖJAS dalina žmonėms Ecstasy tabletes, kasiakus ir švirkštus. Iš dėkingumo jie čiulpia PROMETĖJUI bybį)

CHORAS : (Apsirūkęs žolės)
U-cha, u-cha-cha, 
Nei čia buvo,
Nei čia ką....
(Prie PROMETĖJO prieina senas pranašas AKEBONIJUS)

AKEBONIJUS : PROMETĖJAU, nejau tu nebijai DZEUSO rūstybės, nejau tau negaila savojo bybio, kurį grauš opšrus TIUBITERIJUS?
PROMETĖJAS : Nebijau aš to dauno Dzeuso bliat, kažkoks senas nukriošęs senis sėdi ant kalno ir ant visų smauko, tegul prieš mane visi dievai stoja, aš vistiek neatsisakysiu savo idėjų...
AKEBONIJUS : Kaip matau, drąsus esi, bet ne tavo jėgoms kovot prieš DZEUSĄ. Jeigu nori, aš tau galiu suorganizuot netikrą pasą. Su juo tu galėsi pabėgt į Hipopotamiją (tipo Babiloną) ir niekas tavęs ten neras..
PROMETĖJAS : Na, čia mintis gal ir nebloga, tada galėsiu ir ten paskleist savo kasiakus ir Ecstasy tabletes.
(Netikėtai prasideda šūdų kruša, visi žmonės išsigandę išsilaksto, lieka tik PROMETĖJAS ir AKEBONIJUS. Iš dangaus auksimiu vėmalų keliu nusileidžia DZEUSAS, lydimas savo kariaunos)
DZEUSAS : Kaip drįsai, pydere tu, atiduoti trumpaamžiams žmonėms dievų pramogų šaltinį. Už tai tavęs laukia siaubingas atpildas, bliat. Kurva tu, dabar tau šakiai bus, bliat. Suimti Prometėją!
(Supuolę DZEUSO kareiviai sumuša PROMETĖJĄ, išpisa pro šikną ir įmeta į vežėčias)
AKEBONIJUS : (Puola ginti Prometėją) Ką jus darot?
(1 kareivis spiria AKEBONIJUI į kiaušus taip, kad jie pro burną iškrenta. Šis krenta ant žemės ir nustimpa)
CHORAS : (liūdnai dainuoja)
Žvelkite, kaip žengia spėriai ir piktai
Alsuojas kraujo troškuliu ARĖJAS.
Išsiveda gi PROMETĖJĄ šie gaidžiai,
Pridurmai jis ant visų bybį dėjęs.
Jau neilgai širdies mušuos,
Svajonė bus padebesiuos...
Pasalomis, gašlūniškai ir atsargiai
Į rūmus, šūdais žėrinčią nuo seno
Dievų buveinę, atslenka kerštaut pikti bybiai
Su išgaląstais durklais savo...
Majos sūnus HEFAISTAS, šešėliu klastą dengdamas,
Jį veda tiesiai ir skubiai į amžinąją kančią...

3 Scena 

(Šūdų kalno papėdė. DZEUSO kariai laiko surištą PROMETĖJĄ. DZEUSAS patenkintas smauko savo vežime)

CHORAS : Vaje vaje, dabar kas bus 
Nejau drąsusis PROMETĖJAS žus 
Nejau mes skęsime tamsybėj 
Ir smaukymo baisioj vergybėj. 

DZEUSAS : (pikdžiugiškai) Cha cha cha... Pripažink, PROMETĖJAU, kad ne tavo mažam bybiui kovot su didžiule DZEUSO galybe....
PROMETĖJAS : Man nebaisi tavo galia, DZEUSE... Visos kančios – niekis prieš tuos laimingus apsirūkiusius žmones, kurie dabar laimingi guli išvirtę Atėnų pakrūmėse..
(DZEUSAS, baisiausiai perpykęs, pradeda iš pykčio mojuot rankomis. Kadangi jis tuo metu smauko, tai nusitraukia sau bybį ir skausmo apimtas sukniumba)
DZEUSAS : Oj bliat nx (bando pasiėmęs nutrauktą bybį prisukti jį atgal, tačiau šis yra beviltiškai sulūžęs) Nedovanosiu tau, pusdievi, už tai.... GOLGOTA, prikalk PROMETĖJĄ prie šūdų kalno.
(Iš šūdų ežero iškyla milžiniškas ŠŪDŲ DEMONAS GOLGOTA)
GOLGOTA : Eeee buuu pyrst (Paima PROMETĖJĄ ir tėškia jį ant šūdų kalno, po to dar prislegia jį milžiniška šūdų mase) Ho ho ho pyrst....
DZEUSAS : Už šią tavo nuodemę, supistas PROMETĖJAU, kiekvieną dieną žiaurusis opšrus TIUBITERIJUS nugrauš tavo bybį, o naktį tas bybys ataugs, todėl tu kęsi nežmoniškus amžinus skausmus, vat taip tau kurva ir reikia...
PROMETĖJAS : Aj bliat užpisai, eik nx...
(DZEUSAS išskrenda ant savo ugninio vežimo, jo kariai tai pat pasišalina)

CHORAS : O ką gi tu dabar darysi
Vargšas PROMETĖJAU 

PROMETĖJAS : O px man 
Aš juk ant skausmo bybį dėjau,
Nes susistūmęs ir užrūkęs aš esu...
O galingasai MORFĖJAU....

4 Scena 

(Olimpo kalnas, dievų menė. DZEUSAS ir kiti dievai blogam ūpe sėdi ir net nesipisa, nes nuo šūdų kalno papėdės aidi linksmai ilgesinga PROMETĖJO daina)

PROMETĖJAS : O man px, kurva bliat...
Skausmą aš gerai pažįstu,
Visas vargas atperkamas man
Žemės kirminų palaima...
Ir senieji dievai jau ramybės neturės,
Nes jie žmonėms jau senai mirę...

CHORAS : (pritardamas)
U-cha, u-cha-cha
Nei čia buvo, nei čia ką....
Tebūnie pašlovintasis PROMETĖJAS, vienintelis dievulis iš dievų...
Atnešęs mums ambrozijos, nektaro.. ant visko jisai bybį dėjęs....
U-cha, u-cha-cha
Nei čia buvo, nei čia ką....

VISI DIEVAI : (žiauriai susiparinę) O DZEUSE, nejaugi negali padaryt ko nors, kad tie mirtingieji lopai nustotų garbinti tą šūdžhių? Juk jie nenurims, kol gyvas bus jisai. Nugalabyti jį reikia...
DZEUSAS : Nebegaliu aš jau jo nužudyt anei užpisti negyvai. Žmonių tikyba neliečiamu šį pusdievį padarė. Bejėgis aš esu dabar, todėl mes pasmerkti jo patyčių klausytis.
HEFAISTAS: O gal gi mums nereikia jo galabyt, anei užkrušti negyvai. Gal jojo reikia tik atsikratyti amžiams? Kad jį visi žmogiukai greit pamirštų, ir nusmegtu nebūtin jisai...
DZEUSAS : (sustūgsta) Aha... štai ir sprendimas išganingas... Lėkime su vėju, audrą pasikinkę, atsikratyti kurvos tos,  supistojo PROMETĖJO... ilgai jo išsidirbinėjimas netruko... blet.
(visi dievai susirenka šūdų kalno papėdėje. DZEUSAS, laikydamas savo nutrauktą bybį, prieina prie PROMETĖJO)
DZEUSAS : štai ir atėjo galas tau, vagie ir išdavike, keliausi tujen dabar Tartaran – HADO karalystėn – ir nebegrįši tu čionajon atgalios, ir bus žmonių pamirštas tavo žygdarbis, ir mirsi tu Istorijos trasose, prasmegsi nebūtin...
VISI DIEVAI : Taip, kurva, tau ir reikia!!! eik tu nx, blet... apsišik sau nugarą....
DZEUSAS : (Sumaskatuoja savo nutrauktu bybiu ore ir sviedžia jį į uolą) keliauki Tartaran... pas Naksą, HADO patiketinį... Lai tau CERBERIS vietoje opšraus bybį graužia....
(Šūdų kalnas sudreba ir lėtai ima smegti prarajon. PROMETĖJAS iš paskutinių jėgų išlaisvinęs kairę apatinę ranką visiems rodo vidurinįjį pirštą)
PROMETĖJAS : Lai būkit ir jūs amžiams prakeikti, visi dievai. Tegu su mano pražūtim ir jūsų kartos pasimiršta žmonių tarpe, o be jų ir jūs visi pydarai būsit niekas, nustoję galios savo bybius iš apmaudo graušit. Te žemės kirminai su mano palaiminimu kyla ir tampa patys sau viešpačiai ir pasaulio valdovai beigi dievai. Tepadeda jiems kokainas (paskutinįkart nuleidžia ir pabezda)

(su baisiu griausmu nugarma Tartaran šūdų kalnas, pasiimdamas aukon tauriausią iš dievų PROMETĖJĄ.)
CHORAS : Mes myžalais ir šūdais apkerpėję,
Mes sau visatos viešpačiai, bybių karaliai.
Juk ant visų dievų ir pusdievių esmi mes bybius dėję
Gi patys susikūreme palaimos amžinosios šalį...
U-cha, u-cha-cha
Nei čia buvo, nei čia ką....
(tolumoje, Kaukazo kalnuose, nuaidi tylus opšraus TIUBITERIJAUS atsišaukimas...)
U-cha...... u-cha-cha.......
Nei.... čia buuuvo.... nei čia ką.... 
Nei .....čia....... buvoooo..... nei.... čia..... ką........ liau liau liau.......

PABAIGA

(c) iš Kauno paauglių spermos banko archyvų

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos