:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

K.Planko poezija (1 dalis)

Ak neklausk mergaite

Ak neklausk mergaite

mano vardo

aš turiu gal tūkstantį vardų

kai pas kitą eiti

seila verda

aš einu jau su vardu kitu


Ak nežvelk mergaite

man į veidą

aš turiu gal tūkstantį veidų

gal visai jau greit

kažkur tenai

aš šypsosiuosi veidu kitu


Ak neimk mergaite

tu į širdį žodžių

tu kuriais tavęs meldžiu

tai tarytum aidas

kurs nugirdęs atkartoja

svetimus žodžius

Beieškant Vyto

Menu, šlamėjo po tavo kojom

Žolė sausa, nuvytus...

Kada mes ėjom, kartu ieškojom

Kur dingo tavo Vytas?


Pavargom žiauriai, paliovė degti

Mintis jį pamatyti...

Tada tariau jai, galbūt šią naktį

Galiu atstot tau Vytą...


Bet ji atsakė, pagalvojus:

Jo nieks atstot negali...

Šiąnakt galėtum nebent pakeisti

Tam tikrą Vyto dalį,


Bet nepakeisi visų jo pliusų,

Jo tyro sielos grožio...

Ir klausėsi giria suklusus

Tu išmintingų žodžių...


Aš įsimylėjau

Aš įsimylėjau

Mergą geltonplaukę

Kai ilgoj eilėj

Prie degtinės laukiau


Ir širdis taip kaitriai

Meile suliepsnojo

Kad gražuolei miargai

Rublį dovanojau


Veržia kaklą diržai

 

Veržia kaklą diržai -

Tu namo negrįžai,

Nors jau laikrodis išmušė trečią

Jau kvėpuot negaliu

Bet tave aš myliu

Šiurpulys visą kūną jau krečia...


Na kodėl taip darai?

Valgo kitas tikrai

Saldų medų iš tavojo korio...

Jau kvėpuot negaliu

Bet tave aš myliu,

Dėl tavęs, mylima... Pasikoriau!


Apie Rasą ir mūzą (Rasai Volungevičiūtei iš Kauno)

Prieš du metus buvau poetas

laimingas vaikščiojau aš po lankas gėlėtas

Ir dainavau žmonėms tik meilę tyrą

buvau poetas, turėjau lyrą


Ir nejutau, kaip man likimas duobę kasa

kai susidėjau su tokia Rasa

Ji dieną iš dienos mane vis graužė

ir mūzą išvijo, ir lyrą sulaužė


Ir aš liūdėjau, ir aš gedėjau

kol pagaliau ant visko padėjau

"Orivederci" tariau tada Rasai

ir mūza pravėrė duris nedrąsiai


Stipendiją gavęs vėl lyrą pirkau

ir garsiai garsiai visiems sušukau:

Su mergom jei susidėsi

tai tiktai bėdos turėsi!!!


Ne komjaunuolei

Tu nuostabiai graži,ir negeri

ir nerūkai, ir mokais uoliai

Tik vienas tavo bruožas nekeri

tai, kad neesi tu komjaunuolė


Marytė myli Joną

Marytė myli Joną

norėtų jį užkadrint

Bet guodžias vien svajone:

mat Jonas myli Petrą....


Vakaras bare "Keturių Kantonų"

Žalios, raudonos

šviesos neonu

Dvelkia šalčiu

Ten kur prie ežero

Mėlynas baras

Teikia vilčių


Baltas barmenas

Stovi prie sienos

šypso gražiai

žvalgos merginos

Putlios krūtinės

Blizga dažai


Reikia orkestro ?

Prašom Maestro

Muzika grieš

Geidžiat degtinės ?

Norite vyno ?

Imki ir vrež


Ten kur prie ežero

Mėlynas baras

Teikia vilčių

Man tik nelinksma

Siela nerimsta

Sėdžiu - liūdžiu


Mintys plasnoja

Trinas be vietos

Veržiasi vis

Kur tolimoji

Kur numylėta

Brazaucko šalis


Ten kur "Čiobrely"

Gerai jau įkalę

Sėdi draugai

Ten kur parimę

Palina "Primą"

Pankų pulkai


Ten kur Erlickas

Svyra išblyškęs

Lyg varpos rugių

Ten, kur jau gražūs

Petras ir Svazas

Dairos mergų


Ten padavėja

Pilka prijuoste

Vingiuoja plati

Ko ašarele

Ko tu per skruostą

Neblaivu riedi


Ten tai prabėgo

Mano jaunystė

Nebesugrįš

Pilsiu, vai pilsiu

Skaidrųjį skystį

Sau į akis ...


(...parasytas Sveicarijoje, kurioje nebuvau...)


Vasaros (...skiriu, aišku, sau ir U.Vaidui...)

Ar giedra, ar lietus, ar sninga

Ar krenta tyliai gailios rasos

Lekiu sau basas ir laimingas

Nes man užeina kartais vasaros


Čia Vakarai

Čia vakarai

Čia man gerai

Čia visą amžių būčiau

Čionai alus

Idealus

Iš blizgančių dėžučių


Čia taip gražu,

Čia tarp beržų

Vien Edelveisai žydi

Čionai tiesa

Čionai mėsa

Visų žingsnius telydi


Anksti ryte

Institute

Žvalus į darbą stoju

O vakare

Kažkur bare

Parimęs sau svajoju:


Apie Vytautą ant balto žirgo

Apie Prunskienės kirptas kasas

Kaip aš Čepaičio karštai pasiilgau

Ar neišskrido dar jis į dausas

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos