:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

LR Konstitucijos papildymo projektas

Lietuvos Agrarinės Ateties partijos valdybos pirmininkė Stefanija Karbauskaitė, reikšdama didelį asmeninį ir partinį susirūpinimą Lietuvos Respublikos ateitimi, teikia Lietuvos visuomenei ir kiekvienam sąmoningam piliečiui susipažinti, apsvarstyti ir būtinai pritarti šiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymams. Jei kas išdrįs nepritarti, jo namą apsups žemdirbiai su sunkiąja technika ir visą šeimą ims šerti cukriniais runkeliais. Aleluja!!!

Lietuvos Respublikos Konstituciją   siūloma papildyti trimis skirsniais "Valstybė ir Žemdirbiai", "Valstybė ir Turgus" bei "Tauta ir partizanai"

Valstybė ir Žemdirbiai

1 str.
Valstybė saugo ir globoja žemdirbius.
Draudžiama žemdirbius naikinti ir persekioti.
Žemdirbių teisė laisvai rinktis ant magistralinių kelių yra nevaržoma.

2str.
Kiekvienas žemdirbys turi teisę auginti cukrinius runkelius visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant kontinentinį šelfą Baltijos jūroje.
Kiekvieno žemdirbio teisė parduoti runkelius laisvai pasirinktam perdirbimo fabrikui yra prigimtinė.
Cukrinių runkelių kvotų perskirtymas galimas tik įstatymu, priimamu 4/5 visų Seimo narių balsų dauguma.

3 str.
Niekas negali varžyti žemdirbių suverenių galių. Žemdirbys turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į jo cukrinius runkelius, ganyklų vientisumą ir bulvių derlių.

4 str.
Žemdirbio ūkis yra vientisas ir negali būti dalijamas į jokius hektarus.
Žemdirbių ūkiai grindžiami laisvu karvių melžimo principu, žemdirbystės išmanymu ir giliomis tautos agrarinėmis tradicijomis.
Valstybė viską reguliuoja taip, jog viskas tarnautų žemdirbių gerovei.

5 str.
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas  žemdirbių interesams.

6 str.
Žemdirbio asmuo neliečiamas.
Su žemdirbiu, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti  atliekamos žemės reformos, kvotų perskirstymai ir dotacijų už žemės ūkio produkciją mažinimai.

7 str.
Niekas negali būti verčiamas jėga ar apgaule atsisakyti garbingos žemdirbio profesijos.

8 str.
Valstybė pripažįsta tradicinius žemdirbystės ir bitininkystės būdus, o kiti žemdirbystės ir bitininkystės būdai pripažįstami, jeigu jie turi atramą žemdirbių tarpe ir neprieštarauja agrarinėms tradicijoms.

9 str.
Žemdirbiai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių žemdirbišku auklėjimu pagal savo įsitikinimus, žemės valdas ir auginamų kultūrų pobūdį.

Valstybė ir turgus

1 str.
Niekas negali varžyti verslo laisvės kasos aparatais, prekių kilmės dokumentais ir PVM sąskaitomis- faktūromis.
Aktas, prieštaraujantis turgaus viešajai tvarkai, negalioja.

2 str.
Turgus suverenią savo galią (suprema potestas) vykdo tiesiogiai arba per žemdirbius.

3 str.
Dvasinius ir materialinius turgaus prekeivio interesus gina konstitucinis įstatymas pagal nustatytuosius prorusiškos ir turkmėniškos integracijos kriterijus.Svarbiausi turgaus gyvenimo klausimai sprendžiami rėkimu.

4 str.
Turgus neliečiamas.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti bei skleisti prekes turguje.

5 str.
Šio skirsnio nuostatos taip pat taikomos mikroautobusams, kioskams bei prekybos agentams, kaip sudėtinei ir neatskiriamai turgaus kultūros daliai.

Tauta ir partizanai

1 str.
Valdžios įstaigos tarnauja partizanams

2 str.
Kiekvieno partizano neatimama teisė ir pareiga - auklėti visus piliečius, išskyrus Seimo Pirmininką, dorais ir ištikimais valstybei piliečiais.
Visų piliečių pareiga - gerbti partizanus, jų šlovingus kovos žygdarbius, globoti juos senatvėje ir tausoti tiek juos pačius, tiek ir jų palikimą.

3 str.
Partizanams laiduojama teisė kritikuoti pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų įstaigų darbą.

4 str.
Kiekvienas partizanas turi teisę būti šaulys ir turėti medžioklinį dvivamzdį šaunamąjį ir kitokius šaunamuosius ginklus. Šovinių išdavimo tvarką ir medžioklės objektų sąrašą nustato įstatymas.

5 str.
Valstybė rūpinasi partizanų sveikata ir laiduoja nemokamą psichiatrinę medicinos pagalbą.

6 str.
Šio skirsnio nuostatos taip pat taikomos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų nariams, kaip šimtmečiais atkakliai gynusių savo laisvę ir nepriklausomybę partizanų palikuonims ir veiklos tęsėjams.Tepadeda jiems Dievas.

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos