:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

Nusidavimai su katinais

1. Nusidavimas su trimis katinais

Trys katinai nutarė eiti į lapių medžioklę, tačiau lapių taip ir nesurado, tik pagavo tokį opšrų ir Kazachstano aviganį; katinai nustebo, nes Kazachstano aviganių nebūna, būna tik Kaukazo, bet jų nuotykiai bei nesusipratimai tuo nesibaigė; mat opšrus tiems katinams prikalbėjo visokių keistų žodzių ir pabėgo, o Kazachstano aviganis nuvedė tuos apdujusius katinus į aukštą pilį, o ta aukšta pilis prasmego skradžiai žemę su visais katinais.

2.Nusidavimas su dviem katinais ir sriubyte

Du tokie katinai nutarė išsivirti sriubytės. Jie nusipirko kopūstą, morką, svogūną ir išsivirė sriubytę. Tačiau kada sriubytė išvirė, jiedu su siaubu prisiminė, kad jie yra katinai ir kopūstų sriubytės nevalgo; tada jie nutarė sriubytę atiduoti varguoliams. Ši istorija moko mus rūpintis pažemintaisiais ir nuskriaustaisiais, nors katinai, ją nakčia atsiminę, pabunda išmušti šalto prakaito.

3. Nusidavimas su dviem katinais be sriubytės

Du visai kiti katinai nutarė apsaugoti pasaulį nuo branduolinės katastrofos, pasiėmė laužtuvą, cigarečių, alaus, ir apsaugojo.

4. Nusidavimas su dar dviem katinais

Dar du katinai vieną dieną labai nuliūdo ir ėmė skųstis Dangui, kad jie gimė tik kažkokiais katinais, o ne, tarkime, ereliais ar arabų ristūnais. Dangus suprato jų godas ir davė jiems gražų auksinį medalį, ir katinai pamažėle nusiramino. Šita istorija, žinoma, labai kvaila, bet galima sugalvoti bent septynias dar kvailesnes. O katinams ji patinka, mat katinai nėra labai aukšto intelekto.

5. Nusidavimas su tokiu išprotėjusiu katinu

Vienas katinas ėmė ir išprotėjo, o tada nusipirko ritę žalių siūlų, ilgą lenciūgą ir tris bandeles, bet po šitokio sukrėtimo vėl atėjo į protą ir daugiau taip niekada nesielgė.

6. Nusidavimas su šešiolika katinų ir sausainiu, įvykęs šeštadienį

Šešiolika katinų šeštadienį pribėgo prie tokio žmogaus ir ėmė prašyti sausainio, o tas žmogus, kiek pagalvojęs, jiems to sausainio nedavė, tai tie katinai piktai rūgodami nubėgo namo, nes nebuvo daugiau kas daro. Vos nepamiršau pasakyti, kad to žmogaus vardas buvo Nikodemas.

7. Tas pats nusidavimas apie šešiolika katinų ir sausainį, tik iš kitos pusės

Vienas žmogus gyveno Justiniškėse, pačiame jų pakraštyje, ir už jo gyvenimo jau prasidėjo tamsi giria; kartą šeštadienį jis nusipirko sausainį, norėdamas nuvažiuoti prie Seimo rūmų ir ten, prie fontano, jį suvalgyti. Jis važiavo labai ilgai ir visą kelią norėjo to sausainio, bet tvardėsi; o kada nuvažiavo ir jau žiojosi atsikąsti sausainio, prie jo priskreto šešiolika katinų ir ėmė to sausainio kaulyti. Nieko keisto, kad jis, pagalvojęs apie patirtus vargus, apie savo svajones, to sausainio tiems katinams nedavė. O katinai prisigalvojo visko apie katinų diskriminaciją, nors pats žmogus
širdies gilumoje buvo labai geras. Bet sausainis tam žmogui pasirodė neskanus, jis panūdo duoti jo atsikąsti katinams, tik jie jau buvo nuėję kas kur. Taip liko nepatenkintas ir tas žmogus, Nikodemas, ir šešiolika niekuo dėtų katinų. Šios istorijos moralas tiesiog sukrečia.

8. Nusidavimas apie katiną ir gerąją fėją

Vieną sykį prie tokių katinų priėjo geroji fėja ir pasakė, kad ji duos jiems, ko šie panorėsią: pelių konservų, poezijos bei mokslo populiarinimo knygelių, ir pan. Katinai labai juokėsi ir apipylė gerąją fėją vandeniu iš žarnos sodams laistyti. O, kokie tai buvo sodai!

©Skrandis, 2000

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos