:: Pradžia
:: Analizai
:: Auksinės varpos
:: Bybio dainos
:: Blevyzgos
:: Kalbos pirtelė
:: Kempinligė
:: Klizma
:: Šūdų malūnas
:: Distrofikų arena
:: Nuorodos
:: Kontaktai

Boba su smegenais tinka į žmonas, o visos kitos tik seksui


Blevyzgos.lt

(Anti)feministinės blevyzgos

Vaikystę jis praleido Naujininkų rajone, mediniai žaislai, užsikimšusi vonia,
Motina po dėdėm skirtingais gulėjo, kol tėtušis ant narų sėdėjo!
Snarglinas jis nuolat bėgiojo, negrįždavo namo ir padjezduose nakvojo
Šiukšlių dėžėse susirasdavo maisto...   Žas.

Tai štai koks yra žiaurus gyvenimas! Moters šventa pareiga užtikrinti, kad vaiko gyvenimas būtų kuo geresnis! Vaikas turi nepatirti didelio streso, išgyventi depresijos. Kitaip... bus kaip toj dainoj (žr.aukščiau). Dėl apsileidusių moterų gatvės pilnos valkačiūkščių, chuliganų. Jie nekalti, kad jie valkatos, neturintys maisto, pastovios gyvenamos vietos, gvenantys kokioje landynėje, kurioje pilna tarakonų , utelių! Kaltos lengvabūdės moterys, kurios nesirūpina savo vaikais, palieka juos likimo valiai, degina krosnyse! Ir vis tik kokios jos žiaurios! Kažkas, blin, dar bando jas pateisinti! Tas kurvas! Visos tos kalbos tuščios, neva ji tai darė vyro verčiama! O kaip tada reaguotų į tokį argumentą tie, kurie taip sako! Moteris, jei ji norėtų kūdikio, jo niekas iš jos neatimtų, moteris gali pasipriešinti lyt. santykiams, jei ji to nenori! Reikia vyram imtis griežtos kontrolės, ir įsteigti moterų kontrolės centrą! MKC! Ir tada pasibaigtų! Vaikų skaičius internatuose mažėtų, chuliganų nebūtų iš vis!


Grįžtant prie moterų kontrolės centro, tai, mano manymu, tai yra labai efektyvus būdas kontroliuoti moterų savivaliavimo plitimą!
Tarkime, kad moteris (kokia chronė) prigimdo krūvą vaikų, kurie tampa potencialiais nusikaltėliais! Įvairaus plauko perėjūnais! Jei egzistuotų MKC... Moterys negalėtų veikti visiškai laisvai, tuomet nebūtų tokių pasipūtusių ir nieko vertų poniučių kaip H.Clinton! Visąlaik besišypsanti, bei nieko neišmananti apie ekonomiką ir politiką, mokanti kalbėti apie  šukuosenas, pudravimąsi ir labdarą. JAV išvis vyrauja anarchija, ten diskriminuojami vyrai!
Pamanykit tik! Valgai sau ramiausiai kokioj ramioj kavinukėj! Tik staiga pro duris įvairuoja na na... tokia padla! Sverianti, na, sakykim, 250 kg. Ji su mini sijonėliu (JAV tauta be kompleksų ir be savikritikos), apsitempusi T-shirt'ą, kuris išryškina jos tobulas, blin, linijas! Veidas išdažytas kaip klouno,o pagurklis siekia krūtinę! Ta padla atsisėda prieš tave ir pamiršta užsikelti koją ant kojos! Netyčia pažiūrėjus į tą pusę tave gali ištikti infarktas, gali apakti, apsivemti...! Išnyksta apetitas, ir nori kuo greičiau išeiti iš kavinukės! Nesusilaikai ir pasakai jai: "Gal jums atnešti dinozauro šonkaulėlį su triguba karbonado ir lašinių porcija! Desertui bačką plaktos grietinėlės ir 100 kg torto!" Tada ir prasideda... Iš kampų išlenda feministės, kurios lyg tarakonai tykoja grobio! Jos pradeda šaukti, keikti tave, pagaliau mušti rankinukais! O ta 250 kg padla užšoka ant tavęs...! Blin, tokių 250 kg padlų JAV pilnos gatvės! Pastebimas padlų plitimas ir Lietuvoje.


JAV vyrai paprasčiausiai išhnaudojami... Dabar kiekviena moteriškaitė gali paduoti vyrą į teismą ir turi 80 % tikimybę, kad bylą laimės... Todėl jom dirbti nereikia, o karjera siekiama užsidėjus trumpą sijoną. Kai į darbą dėl žymokai PER storų šlaunų nepriima, tai pasakai, kad tas seksualiai priekabiavo (negalėjo atitraukti išsprogusių akių nuo dviejų lašinių gabalų... Jai nesvarbu, kad žmogus gauna širdies smūgį) ir gauni tokią kompensaciją, kad užtenka metams... Per tą laiką dar paaugini lašinius ir vėl į karjeros laiptų lipimą ! JAV gi lygių teisių šalis... Moterys ten labai emancipuotos, apie motinystę ten pamąsto tik kas penkta... Tik viena bėda: vaikai vis tiek kažkodėl darosi, o paaugę laksto po mokyklas ir sveikindami su Hitlerio gimtadieniu paleidžia kulkų fejerverką į kitus panašius paauglius... Bet šiaip ten viskas cool :)


Tęsiant lyčių nelygybės klausimą, tai išviso tokias šnekores, kurios argumentuotai negali įrodyti savo tiesų, reikia išsiųst į feminisčių univerką ble, tegul sau tobulinas purvo drabstymo ir nusišnekėjimo meną! O visdėlto gamtos taip surėdyta, jog moteris turi tarnauti vyrui ! Beje! Mielos feministės (man jos nemielos ir netgi atstumiančios, savo idėjomis) Kur buvot jūs! Ar neprisimenat matriarchato laikų blin, kada moteris buvo šeimos galva! Tada vyrams buvo! Išnaudojo juos kaip galejo ble! Tik va vyrai (būdami pranašesni už moteris) sugebėjo išsilaisvinti iš Amazonių jungo! Ir dar nekurios feministės paisto apie lyčių skirtumą! Alionuška, tu prisimink senus laikus, kuomet tokios kaip tu sėdėjo soste, blin! Gėrė kokį gardų midų, bezdėjo iki valiai... O aplink tave trypčiojo 50 vyrų, kurie ir sėjo laukus, ir prižiūrėjo vaikus! (Kažkokia nesąmonė!) Tai galima teigti, jog moterys nesugebėjo įtvirtinti savo valdžios! Ir nereikia paistyti, jog vyrai nuo seno valdė pasaulį! Dėl moterų valdžios - moterys valdžioje - anekdotas! Jos nemoka tinkamai valdyti, objektyviai mąstyti! Ir.........
Moterys reikalingos tik giminei pratęsti [ Rietavo valstietis]
Moterys nebezda tik dėl to, kad neišbūna užsičiaupusios pakankamai ilgai, todėl jų kūne neužsilaiko dujos! [Šundaktaris Ble_skauda]


UF!
Va štatuose tai ir šūdai vyksta!
Protingas vyriokas (perskaitęs skelbimą laikraštyje) nueina į peržiūrą dėl darbo, viską padaro gerai! Sužavi savo intelektualinėm galiom darbdavius! Galima sakyti, jog jis jau dirba firmoje! Bet...! Iš už kampo, tarytum kokis ne šio pasaulio gyvis atsliūkina ta 250 kg padla...! Pasirodo, jog ji irgi pretenduoja į tą pačią vietą! Jos gabumai - pusėtini, neturi tokio polėkio, kaip prieš tai buvęs šaunus vyrukas! Jos tolesnių paslaugų atsisakoma CHA CHA CHA! JI , tarsi M.Melnikaitė apsupta priešų! Nepasiduos!
Paduoda ji darbdavius į teismą ble..! Tokiai su... reiktų piz... duoti! Nagla boba kaip traktorius! Šiuo atveju kaip buldozeris! Teigia, jog jos sušiktos teisės buvo pažeistos, jog vyrai šovinistinės kiaulės ir t.t...! Na ir ką jūs manot! Ta padla turi 90 % tikimybę, jog ji laimės bylą ir prisiteis sau milijoną pinigų! Ir STORĖS STORĖS STORĖS, kol nebepaeis ir pagaliau (taip padlai ir reikia) paskęs savo ekskrementuose!!!!


Netoli mano namų yra tokia ligoninė, kurios kieme pastatyta meniška statula! Nėščia moteris džiaugiasi būsimu kūdikiu! Fainas vaizdelis!:):):):):):)::):):):):::::) Tai va ką aš tuo norėjau pasakyti! Alionuška, atvažiuok į Antakalnį, prie klinikų (suaugusiems), pavaikščiok aplinkui! Netruksi ir pamatysi įstabią statulą!:):):):):):):)::::):::)::)
Gimdymas yra šventa moters pareiga!
Pasidomėkite, kas pirmiausia buvo vaizduojama (pirmykščių žmonių) Kaip bebūtų keista, vaizduojama buvo nėščia moteris! Moteris nuo seno yra garbinama už tai, jog ji į pasaulį atsiunčia naują gyvybę! O ALioNUŠKA paisto, jog tai kančia moterims! Na, gal tau ir taip sakė tokios bobšės, kurios gimdo ir joms poch..  (tiksliau- da pizdy), jog jos į pasaulį atsiunąia naują gyvybą! Tokias bobas reikia šaudyti! Jos teršia moters vardą! Alionuška! Atsipeikėk! Netapk tokia paprastute prostitute, kuriai gimdymas kančia!!!:::):):):):):)


FEMINIST FABLES by Suniti Namjoshi

"Kartą gyveno vyras, kuris manė, kad gali padaryti viską, netgi būti moterimi. Taigi jis įsigijo kūdikį, keitė jo vystyklus ir tris kartus per naktį maitino. Jis atlikinėjo visus namų ruošos darbus, buvo abejingas kitiems žmonėms, ir labai greitai išseko. Tačiau jis turėjo brolį, vardu Jack Cleverfellow (angl. - Džekas Sumanus Vaikinas), kuris nusisamdė žmoną, ir ši atliko visus tuos darbus."

"Kartą gyveno motina, tėvas ir jų duktė. Jų duktė buvo feministė, ir kartą ji pasakė motinai: "Aš pasistengsiu išvaduoti tave nuo to blogio, kurį tu iškentėjai. Aš nežudysiu, ne nekęsiu, ir neskriausiu nieko, tačiau pasistengsiu visą tai pakeisti."
Jos mama pasibaisėjo: "Bet, brangioji, ašh tiek daug nesu kentėjusi. Apskritai aš net buvau visai laiminga su tavo tėčiu, ir tavo tėtis man buvo geras, švelnus ir dosnus man".
- Bet tas pat gali būti pasakyta apie mūsų katę, - pasakė duktė. - Ar tavęs nejaudina tai, kad jūs abi esate nuo jo priklausomos?
- Aš manau, kad esame labai laimingos, - atsiliepe mama. - O, beje, tas palyginimas su kate yra, sakyčiau, įžeidžiantis. Tavo tėtis niekada taip nepasakytų...
- Bet ašh sakau tiesą. Geroj patriarchalinėj visuomenėj moterys yra priklausomos, tačiau joms neleidžiama to žinoti.
- Tačiau mes visi vienas nuo kito priklausom, - dukteriai atliepė mama, - taip jau sutvarkyta mūsų visuomenė.
- BET MAMA, - išrėkė duktė, - ar tu gali praleisti pro akis tą faktą, kad mūsų visuomenėje moterys gali gyventi tik turėdama ryšį su vyrais, ir kad vyrai yra aukščiau už jas?
- Bet, brangioji, - pasakė mama, - taip ir turėtų būti..."


ANTIFEMINIZMO MANIFESTAS

Žodis feminizmas kilo iš lotyniško femina, t.y. moteris, tad iškart kyla klausimas: kokią turėjo teisę feministkos taip pasivadinti, juk jos nėra grynos moterys. Tai moterys - radikalai, vis bandantys prisijungti prie visuomenės savo idėjomis, kurios griauna gamtos sukurtą harmoniją.
Ką daro feminizmas ? Tai ypač skaudus klausimas. Jos bando feminizuoti visą pasaulį. Dalinai joms tai jau pavyksta, nes XX a. jau būdingas vyro moteriškėjimas. Valdžios ir ekonominio pranašumo praradimas pakeitė vyro socialinę padėtį, psichiką ir kartu iškreipė vyriškumo sampratą. Sumoteriškėjęs vyras nejaučia pagarbos moteriai, nesistengia būti su ja mandagus ir riteriškas, nes laiko ją panašia į save, sau lygia. Mes toliau ramiai į visa tai žiūreti nebegalim, vyrui turim atstatyti vyriškumą, o moteriai - moterisšumą, tad mūsų didžiausias priešas tampa feminizacija.
          Ši reiškinys ypač skatina moterų maskulinizaciją. O tai, savo ruožtu, veda prie dar didesnių problemų. Moters moteriškumo praradimas - didelis moters, jos esmės, o kartu ir visuomenės praradimas. Visuomenė, prarasdama moterį, praranda ir motiną - jaunosios kartos auklėtoją, būsimų visuomenės narių dorovės ir gerovės ugdytoją. Tai jau veda prie socialines katastrofos, tad ginkimes nuo feminizacijos, kurią visais būdais skatina ir palaiko feminizmas.
           Kas yra feministka ? Feministka - tai ypatinga moterų atmaina, kuri visiems vyrams grąsina išnykimu ir įrašymu į Raudonąją knygą, kurią skaitys tik moterys. Keisčiausia, kad vyras toje knygoje būtų apibūdintas
kaip "mielas, švelnus, protingas ir geras dvikojis sutvėrimas, moterų užgaidų tenkintojas". Tai tik įrodo, kad feministka yra ta moteris, kuri nori įrodyti nesanti nei graži, nei užgaidi. Bet tuo pačiu ji nėra ir vyras ! Todėl negali būti nei protinga, nei gera !
          Feministkas galima suskirstyti į kelias grupes:

  1. Tai moterys, supratusios, kad vyrai yra geresni už jas, todėl stengiasi būti panašiomis į juos.
  2. Tai moterys, kurios paprasčiausiai jaučiasi daugiau vyrai nei moterys.
  3. Tai moterys, kurias kažkas kažkur įžeidė ir jų trumpam protui atrodo, kad dėl to kalti visi "kiaulės" vyrai.
  4. Tai moterys - namu šeimininkės, pernelyg daug laiko praleidusios namuose, tad joms reikalinga bet kokia veikla, kad tik taptų užsiėmusiomis, bet negi jos gadins savo manikiūrą juodu darbu ? Tam jos ištekėjo...

   "Puiki pamoka feministėms gali būti visiškas moterų judėjimo sunykimas renesanso epochoje. Už tikrąjį dvasinį išsilavinimą kiekvienas individas privalo grumtis pats. O kovoti teks su savo sielos kliūtimis. Pats didžiausias ir vienintelis moterų emancipacijos priešas - tai pati moteris. Tokia bedžiaugsmė dalia laukia moterų emancipacijos, jei feministės matys tik socialinę sritį ir istorinę giminės ateitį, o savo priešais laikys vyrus ir jų teisines institucijas." Tai Ott'o Weininger'io žodžiai, visos feministkos turėtų atkreipti dėmesį į šįi įspėjimą.
   Visi žmonės turi vienodas teises, bet kas griauna tokį įsitikinimą ? Feminizmas. Neleiskime jam plisti !


Feminizmo šaknyse guli sadizmo ir begalinio žiaurumo klodas! Brangiosios feministės,ar skaitėt L..Ryto straipsnį, kaip ragana, sena, iškaršusi, kur... feministka bandė parduoti 6 metukų vaiką? Jei neskaitėt, paskaitykit, iškart suprasit, kad feminizmas yra toks mėšl... (organinė ,dažniausiai gyvulio, išskiriama medžiaga),  iš kurio niekas neišauga (gero)!;-):):):):):):)
Baikit tas sapaliones apie feminizmo progresą! Feminizmas-pavojus visuomenei! Geriau boba iš ratų! Ratam lengviau! (metafora, kartu ir liaudies patarlė, išmintis!)


Buvo laimingas treningų siuvimo fabrikėlis, jame prie staklių stovėjo 5 moterys ir dar toks loozeris Albertas - būdavo, įkiša jis ranką, kur nereikia, ir viską pagadindavo, arba neduodavo susikaupt. Nu tai moterys gaudavo po 20lt/h (siuvimas moterų sritis, vis dėlto), o Albertas tik 15lt/h (žinoma, norėjo daugiau, bet kai pagrąsino, kad visai išmes, tai Albertas pasakė, kad bala nematė - užteks ir tiek). Nu ir atėjo laikas, kai vien iš treningų nepragyvensi, teko samdyti rimtus dizainerius, fabrikėliui buvo pasamdyta Julija ir toks Juozas. O, kad žinotumėt, kas per rankos pas Juliją buvo! Ji mokėjo visokias grožybes išdirbinėti, kad net akys raibdavo, jos modelius pirkdavo ir senas, ir jaunas, žmonės traukdavo iš kito valsčiaus šitos stebukladarės pamatyti - biznis kaip ant mielių kilo, bet štai Julijai ir mokėt reikėjo nemažai, netgi 95.60 lt/h. O tuo metu Juozas buvo tipiškas dizaineris - piderastas visas toks, nieko siūt nemokėjo, jo modelius pirkdavo tik pankai, ir apskritai jį laikė tik dėl grožio. Ir, savaime suprantama, Juozui mokėjo daug mažesnę sumelę - tik 89.2 lt/h. Na, galiu pasakyti, kad visi buvo laimingi: dalyvaudavo vakarėliuose, kitą dieną į darbą nevėluodavo, vienas kitas su valdišku automobiliu važinėjo. Per Kalėdas nuo Senelio dovanų gaudavo, pvz. per vienas Kalėdas tai visi gavo po Swatch'ą 1999-ųjų rudens modelį, tokį, koks pas mane ant rankos dabar, bet, kvaiša Senelis visiems vienodus padovanojo. Paskui buvo problemų - krautuvėj nelabai norėjo į kitokius pakeisti. Na ir taip būtų gerai gyvenę, vargo nematę, iki žilos senatvės, bet atėjo feministės ir suskaičiavo vyrų ir moterų atlyginimo vidurkius.


Nusprendžiau, kad reikia padiskutuoti kaip alionuška.
Apie gimdymą: tai fiziologinis procesas, per kurį iš gimdos išstumiamas vaisius, t.y. naujas kokios nors šalies būsimas pilietis, galbūt okcidentas ar koks budistas, gal koks idololatrijietis ar net būsimas dechristianzacijietis. Kaip ten bebūtų, bet tai reiškia naujos socialinės būtybės atsiradimą, jos evoliuciją ir galų gale mirtį. Kalbant apie latifundiją, negalima nepreparuoti ir tokios rubtrofitijos kaip, sakysim, pjezomagnetikos, o tai savo ruožtu veda į diskusijas apie kvazarus, kvazagus ar net liamdos kitimą ! Tačiau mano kompetencija teapsiriboja lakrimatoriumi, o gal tik interfiksu. Apie tai ir pakalbėsiu. Presbiterinę ichtiostegą kodifikacuoja vikunija. Net nežinau, kaip tai vertinti. Gal imti kaip decimaciją, kuri ablaktuoja talasemiją ir spondeją. Šiuo atveju stalaktitai sukuria revokaciją ir riboflaviną bei magnificencijuoja euritmiją. Čia jau reikia paminėti egzartikuliaciją, kaipo hipsometrinį reiškinį ekstinkcinėje plotmėje. Mano subjektyvia nuomone, tai nėra gerai, nes fanerozojus magnetaro atžvilgiu kolopsuoja soliarizacija ir taumetrui ekspresuoja uranolatrija. Tai absorbuoja žvakahalsą, kuris celebruoja indigolito komponente, perima cefeidę ir tuo viskas pasakyta !
Kaip benorėčiau būti nuolaidus kitų nuomonių atžvilgiu, bet turiu pripažinti, jog iš šių samprotavimų gaunasi, kad gimdyti moteris privalo. Tačiau tikiuosi sulaukti kitų įdomių nuomonių ir padiskutuoti.

(c) Autorinės šių pasisakymų teisės priklauso feminizmas@konferencijos.lt el. pašto konferencijos dalyviams (-ėms)

Lietuviškai English German

© 2004 (1999) Blevyzgos.lt | Visos teisės (tipo) saugomos