Oralinis seksas ir kiti iškrypimai žaloja visuomenę

            Norėčiau atkreipti dėmesį į vis didesnį lytinių iškrypimų pavojų, gresiantį jaunai Lietuvos valstybei. Tas pavojus būtų įvardintas labai paprastai - beprasmiškas laiko leidimas keistiems ir iškrypusiems seksualiniams žaidimams. Tuojaus paaiškinsiu.
            Dabartinė visuomenė remiasi keliais kertiniais savo veiklos “banginiais” – ekonomika, socialinė veikla, šeimyniniai santykiai. Visas mūsų dabartinės visuomenės, o ir valstybingumo egzistavimas pagrįstas šiais kertiniais akmenimis.
            Dabartinio žmogaus egzistencija griežtai apibrėžiama norminio reguliavimo bei papročių: atkreipsiu dėmesį - papročių, netrukdančių normiškai sureguliuotai sričiai. Visam mūsų visuomeniškumui, netgi sakyčiau civilizacijai kelia grėsmę paprastas ir trivialus reiškinys: visuomenės narių seksualiniai žaidimai, nevaldomi bjaurūs instinktai.
            Piliečių seksualiniai žaidimai neigiamai veikia ne tik moralę, bet ir kitus esminius visuomenės egzistavimo pagrindus- ekonomiką bei socialinę padėtį. Štai pažiūrėkime: apie ką galvoja vyrai? Ne apie darbą, ne apie švietimą ir mokslą. Ne apie kovą. Vyrai galvoja apie seksą. Apie paprastą ir vulgarų seksą. Tam jie praleidžia daugiau laiko nei skiria darbui ar mokslui.
            Ir ne tik galvoja! Vyrai užsiima seksu ne tam, kad pratęstų giminę, bet tam, kad patenkintų savo gyvuliškas aistras. Sunku net įsivaizduoti, kiek minučių, valandų, parų, metų savo gyvenime vyras praleidžia atlikdamas tuos vulgarius frikcinius nieko neatnešančius visuomenei ar ekonomikai judesius.
            Tūlas man prieštaraus: pelną iš to turi Durex ir kiti lateksinių produktų gamintojai. Bet pagalvokime, gerbiamieji, koki tikrą vidaus produktą galėtų sukurti tie nelaimingi vyrai. Kiek darbo valandų, kiek pagaminta fabrikuose įrenginių, kiek atskaityta paskaitų, kiek paveikslų galėtų būti nupaišyta jei mes visi skirtume mažiau dėmesio vulgariems reikalams. Kodėl aš prieš oralinį, analinį, kumštelinį, tarpkrūtinį ir kitokį seksą?
            Jei jūsų neįtikino aukščiau paminėti argumentai, pateiksiu kitus:
            1. Lietuviškas seksas skirtas jaunųjų Lietuvos piliečių pradėjimui. Nei vienu iš aukščiau paminėtų būdų Lietuvis negims. Aišku, kai kurie mūsų egzemplioriai matyt yra pradėti būtent oraliniu ar analiniu būdu, bet čia tegu aiškinasi politologai.
            2. Oralinis seksas pavojingas gyvybei ir sveikatai. PSO duomenimis, 86 bakterijų rūšys gyvena burnoje. Kur jos gyvens po oralinio akto, matyt irgi aišku.
            3. Seksas, kuriuo nepradedamas Lietuvos pilietis tolygus nusikaltimui arba bent nusikalstamam abejingumui demografinei Lietuvos situacijai.
            4. Vyriški lyties organai turi svarbesnę paskirtį nei būti kišami į nekurias terpes. Pvz. šlapinimosi paskirtis.
            Todėl aš kviečiu tautą, piliečius dirbti, kelti BVP, arti kultūros ir meno aruodus, negaištant laiko vulgariems ir nesocialiems žaidimams

Prof. Zenonas, 2001 lapkričio mėn. 15 d.